Ukategorisert

150 000 kulturminnekroner til borettslag i bydel Gamle Oslo

Oslobeboerne i Borettslaget Schweiggardsgata 80/ Vestfoldgata 2
får 150 000 kroner fra Kulturminnefondet til å istandsette to yttervegger
på boligmassen
i bygårdene. Begge gårdene i borettslaget ble oppført i 1902
og er på 4 etasjer. I dag romme
r de til sammen 30 boenheter.

bygning, oslo, gamle oslo, borettslag, vinduer

Oslo – Beboerne i Borettslaget Schweiggardsgata 80/ Vestfoldgata 2 får 150 000 kroner fra Kulturminnefondet til å istandsette to yttervegger

Brukes som boliger

Veggene vender inn mot bakgård, og den største veggen utgjør utsikten til flere av beboerne i Schweigaardsgata 80. Noen av veggene er preget av fuktskader og med tilskuddet fra Kulturminnefondet kan borettslaget sette i gang istandsettingen.  

Beboerne i borettslaget vil dermed kunne fortsette å nyte godt av bygningene i mange år fremover.  

vegg, villvin, bakgård, bygård, gamle oslo

Oslo – Beboerne i Borettslaget Schweiggardsgata 80/ Vestfoldgata 2 får 150 000 kroner fra Kulturminnefondet til å istandsette to yttervegger

Det er bra for både borettslaget i Oslo og for fremtiden at disse kulturminnene blir tatt vare på.

Direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen. Foto: Tom Gustavsen

 

Dette skal tilskuddet på 150 000 gå til: 
Tilskudd gis til å sette i stand to yttervegger mot bakgård på bygård i Vestfoldgata 2 i Oslo.

Foto: Privat, fra søknad.