Ukategorisert

147 000 kroner fra Kulturminnefondet skal sikre gammelt tømmerfløtingsanlegg i Rendalen

Brygga i Åsheim benyttes av både fiskere, båtfolk og badegjester, men er i ferd med å rase ut i sjøen, og er i dag svært dårlig sikret. Nå vil Handelstedet Aasheims Venner gjenoppbygge kulturmiljøet og gjøre stedet tilgjengelig for alle.

Til arbeidet får de 147 000 kroner fra Kulturminnefondet.  Et stykke tømmerfløtehistorie
 

Kulturminnet eies av Handelstedet Aasheims Venner som er en ideell forening med kulturminneformål, og de arbeider med å gjenskape det opprinnelige historiske kulturmiljøet på Aasheim. Det er planlagt at brygga skal benyttes som anløp for M/S Storsjø og at bryggen og miljøet rundt skal kunne benyttes av

 

 fiskere, båtfolk, og badegjester. 

Bryggeanlegget med det omkringliggende miljøet rundt utgjør et spesielt og sjelden type kulturmiljø i fylket.

Stedet har hatt en mangfoldig bruk og historie opp gjennom de siste 120 årene og fungert som handels- og turistsenter med hotell, kafé, landhandel, bakeri, poståpneri, bensinstasjon, kraftstasjon og fløteradministrasjon, samt bolig for Aasheimfamilien og ansatte.

Den er opprinnelig bygget av Christiania Tømmerdirektion som hadde sin base i Aasheim som et naturlig senter for tømmerfløting på Storsjøen og i Rena-vassdraget. 

Brygga ble bygget som sesonghavn for M/S Storsjø samt en rekke varpebåter benyttet i tømmerfløting, og var i aktiv bruk frem til 1984. 

Før dette var Aasheim anløp for Dampskipet Renen fra 1859- 1878. 

Vil sikre kulturmiljøet for fremtiden 

– Vi vil gjenoppbygge slik at bryggen ivaretar både optimal sikkerhet og universell utforming, samtidig som brygga beholder sin opprinnelige form, skriver Handelstedet Aasheims Venner i søknaden til Kulturminnefondet.  

– Det er positivt at foreningen Handelstedet Aasheims Venner forvalter og setter i stand kulturmiljøet på en måte som kommer allmenheten overveiende til gode, sier Hanne Kristin Jakhelln, styreleder i Kulturminnefondet.  

Dette skal tilskuddet på 147 000 gå til: 

Det gis midler til gjenoppbygging av bryggen. Tiltakene inkluderer da opprettelse av ny tømmerkiste i bunnen, betongelementer, og toppdekke med rekkverk