Aktuelt

Ukategorisert

1236 prosjekter søker om støtte

Kulturminnefondet har mottatt rekordmange søknader for støtte til bevaring av kulturminner i 2017. Innen fristen 1. november kom det inn 1236 søknader, som er en økning på nesten 40 prosent sammenlignet med i fjor. Her finner du listen over prosjektene.

De godt over 1000 søknadene kommer fra hele landet, og alle fylker har hatt vekst i søknadsmengden siden i fjor. I alt er 324 kommuner representert på søkerlista.

Her finner du den fullstendige listen over prosjekter det er søkt om støtte til, fordelt på fylker.

Søknadsmengden til Kulturminnefondet har økt med nesten 40 prosent siden i fjor.

Søknadsmengden til Kulturminnefondet har økt med nesten 40 prosent siden i fjor.