Aktuelt

Ukategorisert

Over 11 millionar til kulturminne

I mars månad har 84 private eigarar av verneverdige kulturminne fått 11,3 millionar kronar i stønad frå Kulturminnefondet.

Frå 1. januar til mars har Kulturminnefondet behandla 600 søknadar med samla søknadsbeløp på 165 millionar kroner. Fordelinga på landsbasis viser at dei fleste av landets kommunar er representert, med 204 kommunar så langt i år.

– Prosjekt som er støtta av Kulturminnefondet skapar store ringverknader lokalt. Erfaringar viser at det i stor grad vert nytta lokale handverkarar og materialar. Ei krone frå Kulturminnefondet fører til tre og ei halv krone i samla innsats for å bevara kulturminnet. Ikkje berre for å at det skal bergast, men også for at det skal brukast og fylle viktige funksjonar også inn i framtida, seier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet behandlar søknadar fortløpande. Private eigarar kan dermed når som helst søkja Kulturminnefondet om stønad til istandsetting av sitt verneverdige kulturminne, det seg væra hus og bustad, fartøy, kulturlandskap og hageanlegg.

Eigar Benedicte Emilie Soma foran Jens Zetlitz’ gate 20 i Stavanger. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Hittil i 2020 har Kulturminnefondet gitt tilsagn om 37.170.000 kroner til heile 225 kulturminneprosjekt over heile landet.

Prosjekta strekk seg frå det store, som ein million kroner til eit gamalt butikklokale med kontor og leilegheiter i Jens Zetlitz’ gate i Stavanger (biletet), til 15.000 kroner til ei tradisjonshandverkssamling hjå Stiftinga Vest-Telemark museum.

 

Sjå vedlagde liste for komplett oversikt over alle fylke for januar-mars 2020.

 

Fylkesoversikt for mars:

Fylke  Tilsagnsbeløp
Troms og Finnmark                    708 000
Nordland                    226 000
Trøndelag                    946 000
Møre og Romsdal                    271 000
Vestland                1 011 000
Rogaland                    335 000
Agder                3 031 000
Vestfold og Telemark                    254 000
Innlandet                2 205 000
Viken                1 402 000
Oslo                    909 000
            11 298 000

 

 

Oversikt over alle tilsegn i mars:

Prosjektnavn Søkernavn Kommune Fylke  Tilsagnsbeløp
Egnebubygget VB – nordvegg Vestervaagen brygge AS Vardø Troms og Finnmark                             200 000
PakkHusKaia Sissel Holt Båtsfjord Troms og Finnmark                             144 000
Tørrfisksjåen Sissel Holt Vardø Troms og Finnmark                             164 000
Lancebrygga Joakim Martinsen Gratangen Troms og Finnmark                             200 000
Stasbakken – renovering hovedfasade Hesselroth Petter Bodø Nordland                             100 000
Tak til Gammelskola på Ramberg Lindgren Rina Charlott Flakstad Nordland                             126 000
Leangan Austre – låvebru Ingrid Galadriel A Falch Levanger Trøndelag                             100 000
Handelsmannsboligen på Sannan fase 2 Jørgen Sannan Indre Fosen Trøndelag                             182 000
Knausen Rasmus Andreas Brodtkorb Trondheim Trøndelag                                24 000
Gardskvenna på Stenboeng Morten Jære Oppdal Trøndelag                                70 000
Støstrøavegen 55 del 2 Torunn Askim Oppdal Trøndelag                             150 000
Brygge 12 Naustet Egil Wilmann Indre Fosen Trøndelag                             145 000
Skansveien 11 – oppholdsrom Sigrid Martine Jansen Røros Trøndelag                                42 000
Stabbur og Låve Torbjørn Orkelbog Oppdal Trøndelag                             100 000
Kjøpmannsgata 12 – karnapp Håndverkeren AS Trondheim Trøndelag                             133 000
Skolgården – utbedring hovedinngang Eli Sødal Rokstad Smøla Møre og Romsdal                                51 000
Ågnestabburet Sæther Elisabeth Giske Møre og Romsdal                             220 000
Krambua på Hersvik i Solund Interesselager Krambua Solund Vestland                                63 000
Inngangsdør Wessels gate 3 Borettslaget Wesselsgate 3 Bergen Vestland                                40 000
Steinkjelleren/steinhuset på Erdal Bjørn Aga Harkentz Askøy Vestland                                70 000
Steinstove i Aurlandsdalen Sigurd Thore Øyum Aurland Vestland                             200 000
Siderhuset Håvard Syse Ulvik Vestland                                60 000
Restaurering Huglo bedehuskapell Huglo Bedehus Stord Vestland                             138 000
Gangbrua på Soget Hafslovatnet Grunneigarlag Luster Vestland                             170 000
Restaurering av skiftertak på Villa Revheim Peter Forras Bergen Vestland                             200 000
Nustet på Øyre Borghild Vaarvik Øyre Kvinnherad Vestland                                70 000
Solli gård – sauehus Solli Tom-Arne Sokndal Rogaland                                85 000
Kaia, vedlikehold og reparasjon STIFTELSEN HAUGESJØEN Haugesund Rogaland                             100 000
Nødvendige utbedringer på dekk og skrog M/K ANDHOLMEN Stavanger Rogaland                             150 000
Låve, Hersel gård Svein Ragnval Bøylestad Froland Agder                             250 000
Bolig i Mandal, Evjen Olsen Kittelstad John Lindesnes Agder                             400 000
Eikeland indre Lindland Kjartan Lyngdal Agder                             350 000
Sveitserhus restaurering vegg sør Knut Olav Mo Grimdalen Arendal Agder                             120 000
Tjørveveien 21; Istandsetting av tak og piper Nilsen Ronny Farsund Agder                             100 000
Bryggefront verkstedbygg K. CHRISTENSEN & CO, MOENS BÅTBYGGERI ANS Risør Agder                                70 000
Strandgaten nr 5 og Strandgaten nr 7 Svein Abrahamsen Farsund Agder                             172 000
Rep ev tak. Tørres Christensens gt.10 Mandal Arne Dybo Lindesnes Agder                                66 000
Sjøbu Vollesfjord, Flekkefjord Frank Lloyd Vollesfjord Flekkefjord Agder                             165 000
Havnegata 8 – Laft og Utvendig restaurering Sollie Bygg AS Risør Agder                             350 000
«Apotekerens Stall» – kledning og gulv Janet Mary Arndt Risør Agder                             100 000
Renovering av tak Kristian Efjestad Austad Arendal Agder                             120 000
Hylleveien 27 – Trinn 2 Bjørnar Kateraas Arendal Agder                             300 000
 Prosjekt «Bakken» , takflate øst og vinduer Alexandra W P Juell Risør Agder                             124 000
Empirehus, Kolbjørnsvik. Restaurering av fasader Giving Therese Janet Arendal Agder                                41 000
Smia STIFTELSEN RISØR KYSTKULTURSENTER Risør Agder                             200 000
Bergendal – vinduer Håkon Haugland Tvedestrand Agder                                48 000
Nedre Snartemo Gård-gruepeis og mursteinspipa Katja Marika Regevik Hægebostad Agder                                55 000
Bytte tak på to stabbur Staurheim Astrid Midt-Telemark Vestfold og Telemark                             109 000
Restaurere vinduer og reetablere etasjeskiller SAMEIET GRAABRØDREGATEN 18 Tønsberg Vestfold og Telemark                                50 000
Stabbur på Hallen i Midt-Telemark Magnar Kristoffersen Midt-Telemark Vestfold og Telemark                                80 000
Tradisjonshandverkersamling øks og bile i Telemark Stiftinga Vest-Telemark Museum Tokke Vestfold og Telemark                                15 000
Prosjekt Drengestue/Bryggerhus Nedre Kinne Asbjørn Bjørnstad Ringsaker Innlandet                             300 000
Himlinger i stuer og på soverom Hanne Rashmi Grimstveit Lillehammer Innlandet                                42 000
Kjellervinduer Anders Sandvigs gt 35 Hanne Rashmi Grimstveit Lillehammer Innlandet                                20 000
Restaurering Fiskevollen Sølensjøen Lotteierlag SA Rendalen Innlandet                             170 000
Bolighus Skogly Aina Brendengen Rønningen Nordre Land Innlandet                                86 000
Opprusting Kimbekkhytta Per Øveraasen Halmrast Søndre Land Innlandet                                80 000
Hattebøl – hovedbygning komplettering av paneling Ole Hattebøl Østre Toten Innlandet                             150 000
Skysstasjonen Frydenlund – isolering av golv Stiftelsen Frydenlund Nord-Aurdal Innlandet                                50 000
Stabburet på Kleivgard i Valdres Svein Ivar Rosendal Nord-Aurdal Innlandet                                20 000
Villa Tvethesgate – tak Iver Sletten Lillehammer Innlandet                             270 000
Restaurering dekorert storstue Bernt Bjørnstad Ringsaker Innlandet                                92 000
Låven på Mora gård Silje Moren Trysil Innlandet                             160 000
Driftsbygning bureisningsplass Oddvar Hjørdisson Olsen Nordre Land Innlandet                                65 000
Ferdigstilling av tak på Bortistu Neby Bortistu Neby Tynset Innlandet                             100 000
Rappet tømmerbygning på Mølstad Østre Andreas Mølstad Ringsaker Innlandet                             100 000
Prosjekt Folkvang 2020 Fagerlund Ungdomslag Gran Innlandet                             150 000
Storstua på Hovelsrud gård Marianne Olssøn Ringsaker Innlandet                             350 000
Stabburet, vestre Vik Gård, Skjeberg Einar Magnus Molteberg Sarpsborg Viken                             170 000
Fløtterud, fjøs Olaug Iren Fjøse Rollag Viken                             300 000
Istandsette vognskjulet Trond Seming Haug Ullensaker Viken                                70 000
Anneks i Hvitsten, nordsiden av tak Hanne Bohnstedt Ingerslev Vestby Viken                                42 000
Våninghuset på Killerud gård i Enebakk Inger Synnøve Killerud Enebakk Viken                             300 000
Trudvang Lensmannsgård – vindusrestaurering Grethe Sofie Rodtwitt Våler Viken                             105 000
Renovering av skifertak på hus fra 1920-tallet Britt-Mari Sletto Hol Viken                             125 000
Nytt tak på hovedbygning Straumen Målfrid Toeneiet Nore og Uvdal Viken                                90 000
Låve, Bekkeseth nordre Nils Ingar Bekkeseth Nore og Uvdal Viken                             200 000
Tilbakeføring stallbygning, Thorvald Meyers gt 47b Mikkel Myhre Oslo Oslo                                52 000
Tilbakef. dør vinduer stall Thorvald Meyers gt 47b Mikkel Myhre Oslo Oslo                                50 000
Utbedring av vinduer, tak, panel og dekor Petersen Beate Oslo Oslo                             370 000
Ny taktekking skiklubbhytte Christiania Skiklub Oslo Oslo                             210 000
Glasskupol Bislett III Boligsameiet Bislett III Oslo Oslo                                40 000
Rehabilitering av gavlvegg Geitmyrsveien 31 D Borettslaget Geitmyrsveien 31 Oslo Oslo                             112 000
Ferdigstillelse båndtekkede takflater Eskedahl Margrete Oslo Oslo                                75 000
                     11 298 000

 

Kulturminnefondet har hatt en enorm vekst i søknadsmengden. Økningen fra i fjor er på hele 40 prosent, og samtidig foreslås det å kuttes i Kulturminnefondets bevilgning gjennom årets Statsbudsjett. (Foto: Tom Gustavsen)

Ta kontakt med ein av Kulturminnefondet sine dyktige rådgjevarar i dag om du har spørsmål angående ditt prosjekt. Foto: Tom Gustavsen

Private eigarar av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminne, som til dømes:  

  • hus og bygningar 
  • båter og fartøy 
  • hageanlegg 
  • kulturlandskap 

Kontaktinfo med e-post og telefonnummer finn du på kulturminnefondet.no/ansatte. Kontorsjef Einar Engen i Kulturminnefondet leier arbeidet med søknadsbehandlinga. Ved spørsmål, kontakt ham på e-post: einar.engen@kulturminnefondet.no eller tlf: 907 63 390 

Vårt søknadssenter finn du på www.kulturminnefondet.no/soknad