Ukategorisert

100 000 kulturminnekroner til gammel landhandel på Imsroa i Stor-Elvdal

Den gamle Storelvedalens Forbrugsforening er et imponerende bygg med en lang og strek historisk tilknytning til den lokale handelsvirksomheten i området.  

Bygningen fra sent 1800-tall inneholdt både landhandel og skredderverksted i tillegg til å huse flere beboere. Den fungerte slik som et viktig samlingspunkt.  


Nå eies kulturminnet av Vigdis Røse Leren som bruken den som bolig. For å videreføre iboende kulturhistoriske verdier, sjeldenhet og betydning i området må bygningen holdes ved like, og nå trenger taket å repareres. Til dette arbeidet har Kulturminnefondet vedtatt å støtte med kroner 100 000.  

Vi har gleden av å kunne bidra til dette prosjektet som vil sikre at kulturminnet fortsatt kan fortelle sin historie i nåtid og i fremtid, sier Simen Bjørgen direktør for Kulturminnefondet.  

 

Dette skal pengene gå til  

Midlene fra Kulturminnefondet skal gå til skifte av tak med legging av stålplater og arbeid med undertak, samt til nye vindskier, vannbord og takrenner med nedløp. 

Dette skal tilskuddet på 147 000 gå til: 

Det gis midler til gjenoppbygging av bryggen. Tiltakene inkluderer da opprettelse av ny tømmerkiste i bunnen, betongelementer, og toppdekke med rekkverk