Tilskudd til fly

Kulturminnekroner til fly med krigshistorie

Flyet det er snakk om er i Lillestrøm og er en LN-MAX, De Havilland DH.82 Tiger Moth med en spennende og lang historie knyttet til både krig og sivil luftfart.
Styret i Kulturminnefondet har nå gitt et tilsagn om tilskudd på kroner 200 000, for at søker skal kunne sette flyet i stand for å kunne fortsette å ta det i bruk og bevare det for ettertiden.

LN-MAX ble bygget i England av De Havilland i 1941 som treningsfly for RAF. Flyet ble importert til Norge i 1954 av Norsk Aero Klubb til bruk som sivilt skolefly. Det har siden flydd i ulike flyklubber, de siste 20 år på Kjeller hvor det har vært operert av Nedre Romerike 2 Flyklubb Veteranflygruppa.

Det er svært positivt at flyet er tilgjengelig for offentligheten gjennom allmenn bruk og at foreningen viser fram flyet og benytter det ved offentlige arrangement, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet. At det også er planer om å innlemme det i en samling hos et mulig Luftfartøyvernssenter på Kjeller for bevaring og formidling teller også positivt inn, fortsetter hun.

Flyet skal brukes til pilotopplæring og piloters vedlikehold av sertifikat, til vedlikehold av kompetansen til å reparere og vedlikeholde fly bygget av tre og duk, og til fremvisning og opplevelsesflyvning for det publikum som har interesse for historiske fly.

Tiltakene som Kulturminnefondet gir tilskudd til er reparasjon av motor, sammenstilling av deler og sluttmontasje og er nødvendige for at flyet kan bevares og tas i bruk.

At kulturminnet bevares for fremtiden, gjennom å settes i stand for å kunne brukes er i tråd med Kulturminnefondets visjon “vern gjennom aktiv bruk”, sier Sundtoft.