Tilskudd til det internasjonale fotosenteret Saga

Elisabeth Aanes overtok eiendommen i 2010 og har utviklet Saga til et internasjonalt fotosenter med overnatting og restaurant. Nå viser setningsskader inne i bygget at det er behov for tiltak for å utbedre og forsterke fundamenteringen.

Tiltaket vil føre til fortsatt næringsutvikling og verdiskaping på stedet.

– Saga er et godt eksempel på et verdifullt kulturminne som i dag inneholder ny næringsvirksomhet og som tas vare på gjennom aktiv bruk, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Tilskuddet på 412.000 kroner gis til å utbedre og forsterke fundamentene under bygningen. Bygget står på tre- og murpåler, murfundament og jernbanesviller, da det var vanlig å bruke de materialene man hadde tilgjengelig. I istandsettingen skal så mye av fundamentets karakter videreføres, som trepåler i stedet for mur hvor det er forsvarlig.

For en lykkedag!

– SAGA har blitt tildelt tilskudd slik at vi kan forsterke fundamentet til bygget, og gå inn i fremtiden på solide bein. Tusen takk til Kulturminnefondet, denne støtten setter vi enormt pris på. Den gjør at vi kan gjennomføre et helt nødvendig vedlikehold, og sikrer at SAGA står stødig i mange mange år til, skriver Aanes på Facebook-siden Saga – senter for fotografi. 

Saga på Inderøy, Trøndelag. Foto: Elisabeth Aanes

Saga ligger der Borgenfjorden møter tidevannsstrømmen som har gitt navnet til tettstedet Straumen. Det gamle sagbruket er pusset opp til et kreativt senter med idylliske soverom, møterom, forelesningssal og kjøkken. På Saga arrangeres fotokurs med verdenskjente fotografer gjennom workshop-arrangør NORDphotography, og Saga er en del av Den Gyldne Omvei. På grunn mindre aktivitet i koronatiden har eier vært nødt til å være kreativ, noe som har ført til et nytt tilbud til lokalbefolkningen og besøkende til området:

– Vi lanserte oss som badehotell i fjor, da vi fikk lagt til en badebrygge, og vi utvider dette konseptet i år med badstue, som vi har fått korona-tilskudd til fra kommunen, forteller eier Elisabeth Aanes.

Søknaden fra Inderøy prioriteres i sterk konkurranse med mange andre prosjekter, opplyser Kulturminnefondet.

– Det er positivt at søker ønsker å bevare bygningen og dens historie, sier Bjørgen.

Saga på Inderøy, Trøndelag. Foto: Elisabeth Aanes

Flere prosjekter som har fått støtte fra Kulturminnefondet kan du lese om her: https://kulturminnefondet.no/prosjekter/