Tildelingsbrev

Logo Klima- og miljødepartementet

Hvert år får Kulturminnefondet sitt tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet.

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser, prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Tildelingsbrev med instruks