Thomas Heftyesgate 39 setter i stand fasaden

850 000 kulturminnekroner til hjørnebygård på Frogner 

Styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd på 850 000 kroner til arbeidet med å sette i stand fasaden i Thomas Heftyes gate 39. Kulturminnefondets styremedlem Kjetil Reinskou og assisterende direktør Pia Wigtil var til stede for å overrekke nyheten.  

 

På tildelingen møtte kontaktperson for eierne, Peder Ulven og styreleder Michael Hopstock. 

Ulven fortalte at hans motivasjon for å søke var å ta vare på det opprinnelige, i stedet for å gå inn på helt nye løsninger.  

Glade tilskuddsmottakere. Fra venstre: Peder Ulven, Michael Hopstock og Kjetil Reinskou.

 

-Kulturminnefondet ser det som positivt at bygården er i aktiv bruk og at bygården har næringslokaler i første etasje, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.

Hjørnebygården fra 1897 på Frogner i Oslo er svært synlig og ligger i nærheten av krysset Thomas Heftyes gate og Bygdøy Allé. Bygården er i fire etasjer og har næring i første etasje. Bygget er en sentral del av murgårsbebyggelsen i Oslo fra slutten av 1890. Fasaden som nå skal settes i stand er av nyklassistisk oppbygging med utspring, karnapper og vindusåpninger rikelig ornamentert med pilastre, balustre, pedimeter og søyler.

Slik var Thomas Heftyesgate 39, da bygget var nytt.

Dette får de penger til 

Det gis tilskudd til å sette i stand fasaden. Herunder å fjerne diffusjonstett maling, hugge løs puss, skifte ødelagt teglstein, spekke muren, pusse med kalkmørtel og male fasaden med kalkmaling 

Resultatet av tiltakene som skal gjøres med bygården vil glede mange forbipasserende på Frogner, samtidig som kulturminnet blir bevart sa Pia Wigtil, assisterende direktør for Kulturminnefondet under tildelingen.