Stor støtte til Vangsgaarden Gjestgiveri

– Vangsgaarden har høy verneverdi på grunn av den sentrale beliggenheten på Aurlandsvangen med mange besøkende og stor bruksverdi, samt den nære tilknytningen til de øvrige historiske bygningene, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.  

Vangsgaarden Gjestgiveri tilbyr overnatting og servering, og er et viktig samlings- og selskapslokale for lokalbefolkningen.  

 

Vangsgarden Bakka Gudvangen. Foto: Fra søknad til Kulturminnefondet

Bygningen ble opprinnelig bygget som kapteinbopel i 1770årene og ble tatt i bruk som gjestgiveri allerede i 1854. I siste halvdel av 1800-tallet ble den nordre delen av bygningen oppsatt. I dag fremstår bygningen som et stilrent empirebygg. Eiendommen har en tydelig rekketunstruktur med bygninger som tidligere har vært i bruk som stabbur, stue, duetårn, eldhus, bakeri og skysstall. I tilknytning til Vangsgaarden ligger den tidligere presteboligen Aabelheim som er et vedtaksfredet kulturminne.  

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Foto: Bjørn H. Stuedal

 Søknadsmengden til Kulturminnefondet har aldri vært større, og interessen for å ta vare på kulturminner slår nå alle tidligere rekorder.  

– Det er gledelig å se alle de flotte prosjektene som realiseres med tilskudd fra Kulturminnefondet. Tilskuddene skaper engasjement, bidrar til bærekraft ved å hindre forfall og rivning av bygninger, og de sørger for et mangfold av bevarte, kulturhistoriske uttrykk over hele landet. Regjeringen har nesten doblet bevilgningen til Kulturminnefondet siden 2014, og det gir rom for å finansiere flere prosjekter. Vangsgaarden Gjestgiveri er et godt eksempel på den bevaringsinnsatsen som Kulturminnefondet er med på å skape, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). 

Søknaden fra Aurland prioriteres i sterk konkurranse med mange andre prosjekter, opplyser Kulturminnefondet. 

– Det er positivt at søker ønsker å bevare bygningen og dens historie, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.   

Flere prosjekter som har fått støtte fra Kulturminnefondet kan du lese om her: https://kulturminnefondet.no/prosjekter/