Stor støtte til landemerket Ytre Fure

Kulturminnefondet støtter istandsetting av våningshuset på gården Ytre Fure fra 1914. En halv million kroner skal brukes på skifertaket på den veiløse gården.  

Av: Monica Hägglund Langen

Turen starter der bilveien slutter på Indre Fure. To og en halv kilometer er det mellom de to gårdene, langs kupert sti, gjennom rullesteinsfjæra og med fabelaktig utsikt. Den 19. juli besøkte direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet eier Torstein Fure, som fikk tilsagnet tidligere i sommer.

Saken fortsetter under bildet. 

Eier Torstein Fure sammen med direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

– Kulturmiljø er fysiske spor etter mennesker. På Ytre Fure ser vi spor av gårdsdrift, etter seilerne og etter turister som vil oppleve både natur og husmannsplass, sier Bjørgen.

Taket er i dårlig stand, med lekkasjer og skiferheller som har falt ned. Tilsagnet fra Kulturminnefondet skal brukes til å renovere taket med ombruk av skifer.

– Det er positivt at Torstein Fure ønsker å bevare bygningen og dens historie. Våningshuset er en viktig del av dette helhetlige kulturmiljøet.

Resten av huset er i god stand og fremstår som et museum fra gamle tider. Fures tippoldefar Jetmund Jetmundsen kjøpte halve Ytre Fure for 150 spesidaler i 1856, og livnærte seg av gårdsdrift og fiske. De hadde god tilgang til torskefiske, laksefiske og hummerfiske. Gården ble fraflyttet i 1960.

Ytre Fure har ikke vei eller strøm. Gården er et populært dagsturmål for turister og lokalbefolkningen, og for de som kommer havveien er våningshuset blitt et landemerke for passeringen rundt Stad.

På vei til Ytre Fure, Stad kommune, Vestland. Foto: Simen Bjørgen

Les mer:

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne.