Søknadsrekord til Kulturminnefondet

Interessen for å sette i stand kulturminner og kulturmiljøer slår alle tidligere rekorder. Hittil i 2021 har Kulturminnefondet mottatt 1237 søknader om til sammen 355 millioner kroner til ulike bevaringstiltak. Til sammenligning ble det i 2020 søkt om 331 millioner kroner.

 Søknadsveksten er størst i Oslo og Innlandet, og vi er glade for å se en positiv utvikling i alle fylker, sier Kulturminnefondets styreleder Tine Sundtoft.

Kulturminnefondet har hittil i år delt ut 65 millioner kroner til istandsetting av bygninger, båter og fartøy, biler og kjøretøy, og til strakstiltak, kurs og formidling.  

Saken fortsetter under bildet. Se flere bilder nederst i artikkelen!

Veteranbussen Hjørdis er et av prosjektene som har fått støtte fra Kulturminnefondet i Trøndelag hittil i år. Bussen har lang norsk brukshistorie og tilknytning til lokalmiljøet, og eies av den motorhistoriske foreninga i Ytre Namdal. Foto: Privat/fra søknad

Rotevatn: Gledelig 

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Foto: Bjørn H. Stuedal

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Målgruppen er private eiere og frivillige organisasjoner. 

Kulturminnefondet gir mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø, og den store søkermassen viser hvor viktig dette er for mange. Siden 2014 har regjeringen nesten doblet bevilgningen til Kulturminnefondet og dermed gitt rom for å finansiere flere prosjekter. Det er gledelig å se mangfoldet av gode prosjekter som realiseres med bidrag fra Kulturminnefondet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). 

Prioriterer rask oppstart 
Søknadene til Kulturminnefondet blir behandlet etter hvert som de kommer inn. Den store søknadsveksten resulterer i noe lengre saksbehandlingstid, da Kulturminnefondet ikke øker administrasjonen, men prioriterer konkrete prosjekter i alle regioner. Kulturminnefondet er nå spesielt opptatt av at prosjekter skal starte raskt, for å bidra til økonomisk utvikling i samfunnet under og etter korona-pandemien.

Tilskudd fra Kulturminnefondet bidrar til en betydelig samfunnsnytte ved at én krone fra Kulturminnefondet utløser tre og en halv krone i samlet bevaringsinnsats. Det gir økonomiske ringvirkninger gjennom økt økonomisk aktivitet og styrking av sysselsettingen, viser en tidligere undersøkelse fra Menon Economics.  

Oversikt over summer, vedtatte tilsagn fra Kulturminnefondet, januar-mai 2021:

Fylke  Faste
kulturminner 
Fartøy og båter  Sikringstiltak  Fagseminar  Rullende og bevegelige  Formidling  Totalt 
Troms og Finnmark  2 722 000  295 000  197 000  30 000  –       3 244 000 
Nordland  2 339 000  205 000  96 000        –    2 640 000 
Trøndelag  4 788 000  45 000  80 000  40 000  250 000  21 000  5 224 000 
Møre og Romsdal  4 384 000  290 000  –       120 000  –    4 794 000 
Vestland  9 222 000  825 000  441 000     180 000  62 000  10 730 000 
Rogaland  3 114 000  70 000  46 000     235 000  –    3 465 000 
Agder  6 185 000  420 000  77 000     –       6 682 000 
Vestfold og Telemark  3 531 000  70 000  106 000  45 000  230 000     3 982 000 
Innlandet  10 575 000     447 000  110 000  40 000  30 000  11 202 000 
Viken  5 915 000  739 000  190 000  80 000  90 000     7 014 000 
Oslo  5 994 000  29 000  –    30 000        6 053 000 
Til sammen  58 769 000  2 988 000  1 680 000  335 000  1 145 000  113 000  65 030 000 

Flere prosjekter som har fått støtte fra Kulturminnefondet kan du lese om her: https://kulturminnefondet.no/prosjekter/

Sundal gjestgiveri, nå kjent som Hardanger Fjord Lodge, er et staselig gjestgiveri ved Hardangerfjorden, som får ny støtte fra Kulturminnefondet. Nærmere en halv million går til istandsetting av kjeller, dører og vinduer. Foto: Fra søknad til Kulturminnefondet
Balsfjord og Malangen historielag får 500.000 kroner fra Kulturminnefondet til å sette i stand et åttringsnaust på Karlsrud. Naustet er svært viktig for fiskebondemiljøet og har høy verneverdi for kulturmiljøet. Foto: Privat/fra søknad til Kulturminnefondet
Våningshus fra 1850 i Solfjellsjøen, Dønna kommune. Huset utgjør sammen med et eldhus en rest av det gamle kulturmiljøet i kommunesenteret, og Kulturminnefondet bidrar med 180.000 kroner til å sette i stand bygget på Sjybakken i Solfjellsjøen. Foto: Fra søknad til Kulturminnefondet
T-1004 var rute- og skolebuss frem til 1981 i Ålesund, og nå gjør Rutebilhistorisk forening avd. Sunnmøre den tilgjengelig for allmennheten. Bussen er sjelden og har tydelige industri-, samferdsels- og lokalhistorie verdier. Kulturminnefondet støtter istandsettingen av T-1004. Historisk foto fra søknad til Kulturminnefondet.
Sveitservillaen Elverhøy er et av prosjektene som har fått støtte fra Kulturminnefondet i Rogaland hittil i år. Elverhøy har blitt flyttet fra Bryne sentrum til Undheim, hvor bygget nå skal settes i stand. Historisk foto: Privat/fra søknad til Kulturminnefondet
Våningshuset Skunken fra 1767 i Grimstad er et av prosjektene som har fått støtte fra Kulturminnefondet i Agder hittil i år. Eier er seilskuteskipper Ben Brynildsen, som har restaurert flere seilskuter. Nå får han støtte til å sette i stand huset så det igjen skal bli beboelig, og i andreetasje blir det på sikt undervisningsrom hvor gjester kan lære alt fra å sy skippsekker, spleise tau og wire, til knuter, kart og godt sjømannskap. Foto: Privat/fra søknad til Kulturminnefondet
Øvre Brekkebakkadn i Vang er et av prosjektene som har fått støtte fra Kulturminnefondet i Innlandet hittil i år. Prosjektet har svært høy formidlingsverdi for allmennheten og høy grad av kunnskapsoverføring. Foto: Privat/fra søknad til Kulturminnefondet
Festiviteten som i 1935 ble oppført som Sørumsands forsamlingslokale, er et av prosjektene som har fått støtte fra Kulturminnefondet i Viken hittil i år. Tidligere har bygningen vært i bruk som kino, revyscene, konsertlokale, bibliotek og folkebad. I dag brukes bygningen til konserter og andre kulturarrangementer, brylluper, konfirmasjoner, åremålsdager, utstillinger og jubileer. Foto: Privat/fra søknad
Takmalerier i en portromshimling i en bygård på Kampen er et av prosjektene som har fått støtte fra Kulturminnefondet i Oslo hittil i år. Himlingen har malerier som skal ligne himmelen, med blomsterdekorasjoner og svaler. Foto: Fra søknad til Kulturminnefondet
Den gamle rekefabrikken i Nevlunghavn er et av prosjektene som har fått støtte fra Kulturminnefondet i Vestfold og Telemark hittil i år. Rekefabrikken brukes i dag som galleri og kafé. Foto: Fra søknad til Kulturminnefondet