Sjøhuset på Utstein gård

På Rennesøy i Rogaland, i et nydelig kulturmiljøfredet landskap, ligger Klostergarden tett inntil Utstein kloster. Her har eierne nå satt i stand et sjøhus, til glede for lokalsamfunnet, tilreisende og seg selv.

-Dette er et fantastisk sted å bo og leve. Vi føler oss veldig privilegerte, og vi føler et ansvar for å ivareta det på en god måte for framtida, sier gardeier Inger Lise Aarrestad Rettedal.

Les mer om Klostergarden her.

Inger Lise og mannen Anders Schanche Rettedal driver gården fra 1700-tallet, som 11. generasjon. Med hundrevis av sau og lam, ammekyr, slaktegris og utegående gris, og et stort kulturlandskap å holde i hevd, utvikler de egne matprodukter, og opplevelser i tilknytning til gården.

Det gamle sjøhuset sto til forfall da Inger Lise og Anders i 2017 søkte Kulturminnefondet om støtte til å sette det i stand og åpne et gardsutsalg. Kulturminnefondet vurderte prosjektet som positivt, og mener at tilrettelegging for gårdsbutikk gir merverdi for eier og god tilgang for allmennheten til å besøke og oppleve sjøhuset og området rundt dette.

29. mai 2018 åpner de huset offisielt, med et gårdsutsalg full av egne produkter og produkter fra andre lokalprodusenter. Ny bruk som kommer både eiere, lokalsamfunnet og tilreisende til gode.

-Vi er private grunneiere, vi har ikke råd til å løfte sånne type bygg alene. Det er fantastisk å få muligheten til den støtten og veiledningen som Kulturminnefondet gir. De har en enorm kompetanse som vi andre kan dra nytte av. Også Trodahl Arkitekter og byggmester HøieUeland fortjener honnør for det flotte arbeidet de har gjort med bygget, sier Inger Lise.