Bilder
Google

Villa Prytz

Prosjektet har fått tilsagn på 300.000 kroner.

Eneboligen er tegnet av Bjarne Thinn Syvertsen for Daniel Prytz i 1929. Fordi eiendommen lenge stod ubebodd, er det ikke foretatt ikke foretatt bygningsmessige endringer og både eksteriør og interiør fremstår med stor autensitet.

Sted

Web

Bolighus

Bolighus

Bevaringsviljen

Solveig Rønneberg Hauges ydmykhet overfor gamle hus kan ha reddet den arkitekttegnede villaen fra 1930-tallet.

Av Anne Mone Nordahl

Fjordutsikten og solforholdene på Toppenhaug i Drammen, gjorde at mange var interesserte da Villa Prytz ble lagt ut for salg i 2013. Huset hadde stått ubebodd i over 40 år, og av annonsen fremkom det at det var tomten som var av verdi.

– Jeg syntes det ville være utrolig trist om det vakre, gamle huset ble revet. Villaen var nok litt glemt. Gjennom årene hadde oppkjørselen grodd igjen, og det var så mye vegetasjon at huset verken kunne sees fra veien eller naboene, forteller Solveig.

Villaen var nok litt glemt

Hun tok kontakt med Buskerud Fylkeskommune, og spurte om det var slik at Villa Prytz ikke hadde en verneverdi. Da de ble gjort oppmerksom på salgsprosessen, sørget Drammen kommune for at bevaringsstatusen ble oppgradert. Dermed var det ikke lenger en automatikk i at en ny kjøper kunne rive villaen.

Verdighet
– Jeg er arkitekt selv, og har alltid hatt en fascinasjon for gamle hus. Jeg blir veldig ydmyk overfor det ekte og det opprinnelige. Det handler om respekt for kulturen vår og det som har vært tidligere.

Det ble altså Solveig som endte opp som Villa Prytz’ nye eier. Da hun overtok, var huset tilnærmet uendret slik det var da det ble bygget, både i eksteriør og interiør. Dette var hun opptatt av å bevare i den omfattende istandsettingsprosessen hun tok fatt på.

Jeg blir veldig ydmyk overfor det ekte og det opprinnelige

– Det er uhyre sjeldent at man finner et hus som er så autentisk. Det er gjennomgående høy kvalitet på materialer, utførelse, detaljering, estetikk og arkitektur. Da er man forpliktet til å bevare det, også av respekt for godt håndverk. For meg er det meningsfylt å sette i stand det fine huset.

Overskygger all tvil
Det manglet ikke på advarsler om hvor dårlig tilstand huset var i, og kritikerne fikk for så vidt rett. Det ble et adskillig mer omfattende og dyrere prosjekt enn Solveig hadde sett for seg, blant annet måtte taket renoveres.

Jeg har i blant lurt på om jeg har gapt over for mye, men Villa Prytz er verdens fineste hus

– Jeg har i blant lurt på om jeg har gapt over for mye, men Villa Prytz er verdens fineste hus. Det gir meg så mye glede at det overskygger all tvil. I tillegg er anerkjennelsen gjennom støtten jeg har fått både fra Kulturminnefondet og Buskerud fylkeskommune, utrolig givende. Det gir motivasjon til å få prosjektet helt ferdig.

 

Artikkelen er fra Kulturminnefondets 15-årsjubileumsbok
«Fornemmelse av fortida – fordel for framtida».