Studiehjem for unge piker

Kulturminnefondet har støttet Stiftelsen studiehjem for unge piker med 600.000 kroner. Tilskuddet blir gitt å rehabilitere fasadene med pussarbeider, arbeider med trekninger, gesims og ornamenter i tillegg til maling av vinduer. I vurderingen ble det lagt vekt på at bygningen skal ha samme bruk som opprinnelig.

Oslo

Oslo

Verdiskaping

Verdiskaping

Et fasadeprosjekt i Oslo

Norges første kvinnelige professor Kristine Bonnevie var en nøkkelperson da Stiftelsen Studiehjem for Unge Piker på opprettet i 1916. Den u-formede bygningen ligger sentralt plassert like ved St. Hanshaugen i Oslo og bruksområdet er i dag det samme som det var for over 100 år siden. Men som så mange andre murbygninger i Oslo er det stadig behov for vedlikehold og istandsetting.

Etter istandsetting av fasaden av Studiehjem for unge piker. Foto: Privat fra rapport.

Som så mange andre bygninger, i Oslo og ellers i landet, har murbygningen gjennomgått endringer, og i 1896 fikk den det uttrykket den har i dag. Det var ingeniør Johan Brandt som sto for en stor ombygging av gården. Den fikk da tre etasjer med full kjeller og loft, i tillegg til vesentlige eksteriørmessige endringer. Den fikk nå detaljering i tråd med 1890-tallets idealer i nyrenessansestil med et dominerende oktogonalt tårn med kuppel.

Opp gjennom årene ble det gjennomført flere rehabiliteringstiltak både utvendig og innvendig hvor man ivaretok bygningens arkitekturiske uttrykk. Samtidig ble det bygningen oppgradert med hensyn på funksjonalitet og brannsikkerhet.

 

Under istandsetting av fasaden av Studiehjem for unge piker. Foto: Privat fra rapport.

Opprettelsen av studiehjemmet
I 1916 ble dette det første boligtilbudet for kvinner som tok sine studier i Oslo. Da ble tredje etasje og loftet brukt som boenheter, og det var arkitekt Lilla Hansen som designet møblene i hjemmet. Senere ble de lavere etasjene oppkjøpt og innlemmet i botilbudet. Fra 1977 har stiftelsen hatt eierskap til hele bygningen.

Det er interessant å merke seg Kristine Bonnevie og Louise Isachsen med flere kvinnelige akademikere og studenter i 1912 ble utformet et opprop for å fremme saken om studenthjem for kvinner: Inden kvindelige studenterkredse har i de senere aar gjentagne gange spørsmaalet om oprettelse av et kvindeligt studenthjem været reist. Som svar paa forespørsler er der fra forskjellige dele av landet indkommet en række skrivelser, hvorav det tydelig fremgaar et behov for et saadant hjem. De i Kristiania værende kvindelig studenterforeninger: Kvindelige Studenters Klub, Kvindelige Studenters Kristelige Forening, Kvindelige Studenters Sangforening har fundet at tiden nu er inde for at søke iverksat en saadan plan.»

Kristine Bonnevies visjon var å legge vekt på boforhold, arbeidsro og hygge. Dette for å danne et trygt miljø for kvinnelige studenter i Oslo.  Visjonen videreføres i dag ved at bruken skal være som den har vært. Nå rommer huset 70 hybler, 11 kjøkken og 21 bad. I tillegg til dette rommer huset stuer, bibliotek og kontor. Stiftelsen sier dette i sin søknad til Kulturminnefondet:

I over 100 år har Studiehjemmet vært et trygt hjem for studerende unge kvinner i hovedstaden. Det ønsker søker at det skal kunne fortsett å være.

Under istandsetting av fasaden av Studiehjem for unge piker. Foto: Privat fra rapport.

Rehabilitering av fasaden – delprosjekt 1
Kulturminnefondet støttet prosjektet med 600 000 kroner i 2021. Dette arbeidet inkluderte utvendig pussarbeider, trekninger, gesims og ornamenter. Stiftelsen tegnet kontrakt med utøvende håndverker, som gjennomførte arbeidet i løpet av 2021. Dette var delprosjekt 1 i et større prosjekt som også omfatter utbedring av hageanlegget og ytterligere fasaderehabilitering.

Bygningen står på Byantikvarens gule liste i Oslo og fagmyndigheten mener derfor at det er viktig å bevare bygningen og dens uttrykk. Stiftelsen selv er opptatt av å utføre arbeidet i tråd med antikvariske retningslinjer. De skriver i sin søknad at dette er utfordrende særlig med tanke på at huset er utsatt for store klimapåkjenninger.

Første delprosjekt ble gjennomført i tråd med kontrakten og eieren selv er fornøyd med det utførte arbeidet.