Strandgata 104

Kulturminnefondet har støttet istandsettingen av bygården Strandgata 104 i Haugesund fra 1870 med 255.000 kroner. Tilskuddet blir gitt til utbedring av utvendige fasader, utskifting av vinduer og istandsetting av smijernstrapp. Etter istandsetting skal bygningen brukes i næringssammenheng.

Sted

Haugesund, Rogaland

Verdiskaping

Verdiskaping

Tomt butikklokale ble en pryd for gatemiljøet

Bygninger som blir stående tomme blir ofte utsatt for hærverk. Slik var det også med bygården i Haugesund. Med god hjelp fra byantikvaren, stor egeninnsats fra eieren Jostein Staveland og med tilskudd på 255 000 kroner fra Kulturminnefondet, er det nå ny drift i butikken.

Strandgata 104 i Haugesund, før istandsetting. Foto: Jostein Staveland, fra søknad/rapport til Kulturminnefondet

Strandgata 104
Bygården er antagelig oppført på 1870-tallet i Etne som et handelshus og gjestgiveri. I 1893 ble huset flyttet til nåværende tomt. Det ble da bygd uthus i tilknytning til huset, og i åra fra til 1975 inneholdt huset en tremannsbolig. Da fikk huset ny funksjon – fra bolig til forretning i første etasje og bolig/kontor i andre etasje for pelsgrossist Johan Ringen. Det var på dette tidspunkt at fasaden ble endret ved at det ble satt i store butikkvinduer i første etasje. Det ble også gjennomført flere andre oppgraderingstiltak for ny bruk. Blant annet ble det i 2005 ble satt inn nye vinduer i vestfasaden.

På 1980-tallet ble uthuset revet og noen år senere ble det forsøkt med ny virksomhet i kjelleren uten at det ble realisert. Strandgata 104 har altså hatt flere eiere og forskjellig bruk opp gjennom årene, og endringer i bygningen har vært gjort i forbindelse med dette.

Jostein Staveland sa dette i sin søknad til Kulturminnefondet:

Bygget står dessverre tomt og til forfall, men det har vært butikk der for ikke så veldig mange år siden.

Om tilstanden beskriver Staveland et hus som har mange bygningsmessige utfordringer for å få satt det i stand. Innbrudd og hærverk hadde ført til knuste vinduer, ødelagte rekkverk, utvendig kledning og skifertak i forfall og at det var behov for å gjøre noe med vinduene.

 

Trappa på Strandgata 104 i Haugesund, før istandsetting. Foto: Jostein Staveland, fra søknad/rapport til Kulturminnefondet

I løpet av et års tid ble det nedlagt et stort arbeid for å sette huset i stand for bruk som forretning i første etasje og kontorer i andre etasje. Om arbeidet skriver Staveland dette til Kulturminnefondet: «Dette har vært et meget spennende prosjekt og det har vært artig å spore opp de rette folkene som har kompetanse.» Videre sier han:

Har fått utrolig mye positive tilbakemeldinger på hvor bra bygget er blitt, og vi håper det nå vil være virksomhet i bygget i mange, mange år fremover.

Fra forfall til en pryd for gatemiljøet
Kulturminnefondet prioriterer vern gjennom aktiv bruk. Styreleder Tine Sundtoft skriver dette om virksomhetens strategier: «Kulturminnefondet prioriterer prosjekter som omfatter ombruk, sirkulær økonomi og næringsutvikling. For å få til praktiske løsninger, som gir grunnlag for framtidig bruk, er vi mulighetsorientert i vår dialog med eierne av kulturmiljøene.»

Dialog er alltid viktig og for Staveland ble byantikvar Trygve Eriksen i Haugesund kommune en viktig støttespiller både i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Ettersom bygningen har høy bevaringsverdi har dette samarbeidet med kommunen og andre aktører vært viktig både for eieren selv og for det kulturmiljøet det ligger i.

Strandgata 104 i Haugesund. Foto: Jostein Staveland, fra søknad/rapport til Kulturminnefondet

Bilder som viser situasjonen før istandsetting og etter at huset sto ferdig malt beskriver endringen mer enn ord kan beskrive. For mange vil huset nok ikke være å kjenne igjen. Skiltet over døra har skiftet navn fra «Brudesalongen» til «Luxus Frisør». Med dette ble det en ny virksomhet i et hus med lang historie.