Berg Kirkestue, Halden

Kulturminnefondet har støttet  utvendig maling av panel, vindusrammer, vindskier, dører, rekkverk på veranda og inngangsparti, og til istandsetting av vinduer på Berg kirkestue.

Sted

Berg, Halden

Verdiskaping

Verdiskaping

Skaper liv i prestegården

Berg Kirkestue har alltid hatt en viktig plass i folks bevissthet i bygda Berg utenfor Halden. Foto: Terje Hansteen

Da presten flyttet ut, tok Foreningen Berg Kirkestue affære. I stedet for at bygget bare sto og forfalt, restaurerte de det og skapte nytt liv og ny virksomhet i bygget. I dag er det mange som vil leie det.

Tekst: Terje Hansteen                  Bilder: Terje Hansteen/Berg Kirkestue

-Det har vært mye dugnadsarbeid her. Nå gjenstår ombygging av stabburet, der må taket må repareres og innvending trengs det en totalrenovering. Nå søker vi om flere midler, forteller Øystein Bakkevig i Foreningen Berg Kirkestue, Foto: Terje Hansteen

-Jeg tror at det er mange prestegårder rundt om som kunne få samme funksjon som Berg Kirkestue etter at boplikten tok slutt. Ofte er det jo snakk om veldig romslige lokaler, sier Øystein Bakkevig i Foreningen Berg Kirkestue.

Viktig bygg

Berg Kirkestue har aner tilbake til 1773. Bygget har blitt modernisert i flere etapper.  På 1880-tallet ble det foretatt en betydelig ombygging til sveitserstil og taket ble hevet slik at man også fikk en andreetasje. Senere ble det gjort flere endringer innvendig, slik at det framsto mer moderne og funksjonelt.

-Fram til 2010 var dette prestegården til Berg middelalderkirke. Da boplikten ble opphevet, var det ikke lenger behov for den som prestebolig. Bygget har en sentral plass i bevisstheten til folk i Berg og vi har en sterk folkekirkemenighet her. Og kirken her har blitt en pilegrimskirke, ettersom Pilegrimsleden går forbi her, forklarer Bakkevig som er én av rundt førti medlemmer i den frittstående Foreningen Berg Kirkestue. I begynnelsen av 2017 kjøpte de bygget av Opplysningsvesenets fond for 3, 6 millioner.

Interiør i Kirkestua. Foto: Terje Hansteen

Merbruk

Planene for bygget ble tidlig utmeislet. Foreningen ville skape et aktivt sted både for menigheten i mangel av et annet menighetshus, og samtidig et aktivt sted i bygda, ja rett og slett et kulturhus i bygda som kunne brukes til litt av hvert. Og de har langt på vei kommet dit, kan Bakkevig fortelle.

– Vi tenker at desto mer bruk, desto bedre. Interessen for å bruke bygget er økende. Vi som menighet bruker bygget og grupper i bygda Berg bruker det til ulike aktiviteter. Det har vært årsmarkeringer, brylluper, dåp, konfirmasjoner og arbeidsseminarer her, og vi har hatt intimkonserter og andre kulturelle arrangementer. Barnegrupper kommer hit hver fjortende dag i regi av menigheten, og konfirmanter har hatt ulike aktiviteter i bygget. Vi ser også for oss dagseminarer her, for dette er jo et nøytralt bygg som kan brukes til ulike ting. I framtida ser vi også for oss billige og enkle overnattingsplasser, ettersom det er en økende interesse for å gå Pilegrimsleden. I tilknytning til middelalderkirka er det allerede satt opp et toalettbygg og kjøkken, sier Bakkevig.

Snekker Lund i arbeid

Hjemme hos bestemor

Inntektene ligger et sted mellom 40.000- 60.000 i året, og der må det ligge skal det gå rundt, ifølge Bakkevig. Da er det snakk om leieinntekter pluss medlemskontingent. Mye penger har blitt brukt til restaurering, og her har Berg Sparebank vært rundhåndet og veldig behjelpelig i flere omganger. Bakkevig berømmer også Kulturminnefondet for hjelpen de har fått og samarbeidet de har fått til.

-Vi synes det har blitt veldig fint her og det egner seg godt til konfirmasjoner. Det er hjemmekoselig og flotte omgivelser. Og det er handikapvennlig, og med en flott hage. Og med blondegardinene på plass føler man at man er hjemme hos en gammel bestemor, smiler Marianne Grinnbo som sammen med mannen Ronny Grinnbo og søstera Eva – Lill Holter er godt i gang med den store konfirmasjonsdagen.

Prosjekter som Berg Kirkestue passer godt i Kulturminnefondets strategi:

Kulturminnefondet prioriterer prosjekter som omfatter ombruk, sirkulær økonomi og næringsutvikling. For å få til praktiske løsninger, som gir grunnlag for framtidig bruk, er vi mulighetsorientert i vår dialog med eierne av kulturmiljøene.