Lensmandsgården i Kabelvåg

Enebolig, bygget 1899 for lensmann Ragnvald Scheffenberg. Solgt til Egil Wiik i begynnelsen av 1930-årene. Bygget ble reist av samme byggmester som bygget «Lofotkatedralen» og rett etter at denne var ferdig. Mange av de samme arkitektoniske detaljene i katedralen, går igjen i bygningen.

Sted

Kabelvåg, Vågan kommune, Nordland

Verdiskaping

Verdiskaping

Lensmandsgården i Kabelvåg

Den gamle lensmandsgården blir på nytt et herskapelig stasbygg i Kabelvåg.

Det er Karl Olav Larsen som er i ferd med å sette i stand et av Kabelvågs mest staselige hus.

Nylig var Kulturminnefondets nestleder Hanne Kristin Jakhelln på befaring.

Karl Ove Larsen med nestleder i Kulturminnefondets styre, Hanne Kristin Jakhelln.

– Vi er svært godt fornøyd med arbeidet som er utført, etter min oppfatning er dette blitt en pryd for Kabelvåg sentrum, fortalte Jakhelln.

Kulturminnefondet har støttet istandsetting av fasader.

Bilde før restaurering


Etter restaurering

Historien starter i 1896. Den første boligen for lensmannen ble bygd på denne tomten. Julen 1898 brant dette huset ned til grunnen. Alt året etter, i 1899, fikk lensmann Ragnvald Scheffenberg bygd en ny g større bolig på samme tomt. Denne ble senere solgt til lensmann Egil Wiik – derav navnet Wiik – gården.

STOR HAGE: Lensmannsgården har alltid hatt en idyllisk plassering i Kabelvåg sentrum. Bildet er hentet fra Håkon Bruns «Kabelvåg 2».

Bygget ble reist av samme byggmester som bygget Lofotkatedralen (Vågan kirke), og har mange av de samme arkitektoniske detaljene.
Lensmandsgården ble brukt som bolig og etterhvert også som selskapslokale, med plass til inntil 70 gjester.

Karl Ove Larsen har øye for detaljene

Den som har tilbrakt mest tid på jobb i huset er Karl-Oves barnebarn, Robert Larsen, som har gjort ferdig lærlingetiden som snekker og tok fagprøven som tømrer.
– Han har gjort veldig mye bra arbeid her og er genuint interessert i prosjektet, sier bestefar Larsen.

Bygningen er en viktig del av det helhetlige og verneverdige kulturmiljøet rundt parken i Kabelvåg som også omfatter sorenskrivergården, fengselet og fiskersykehuset – alle byggene fra siste del av 1800- tallet.
Huset har gjennomgått noen endringer, men har bevart mye av sin opprinnelighet.

– På grunn av de store lekkasjene, måtte vi reparere taket. Vi tok ned all den gamle skiferen, vasket denne og sorterte den, så reparerte vi råteskader i takkonstruksjonen. Deretter ble skiferen lagt tilbake på taket, forteller Karl Ove Larsen.

Kulturminnefondet ser at det er positivt at opprinnelige detaljer og materialer blir ivaretatt så langt det lar seg gjøre.