Hans Nielsen Hauge senteret

Våningshus fra 1730-tallet sammenbygd med forsamlingslokale fra 1830-tallet. Bygningen huser Hans Nielsen Hauges museum og er hans fødested på Hauge utenfor Fredrikstad.

Kulturminnefondet har bidratt med et tilskudd på kr 400 000 til å utbedre grunnmur, skifte råteskadet kledning, fotplank, isbord og vindskier. Videre er det gitt tilskudd til å sette i stand vinduer.

Sted

Fredrikstad, Viken

Verdiskaping

Verdiskaping

Hans Nielsen Hauge senteret

Tekst og foto: Hans P. Thøgersen

I 2021 var det 250 år siden predikant og samfunnsbygger Hans Nielsen Hauge ble født. Dette har blitt feiret med et jubileum over hele landet. Den frivillige organisasjonen Hauge 2021 har tatt initiativet til igangsettingen av 250 års jubileet. Hauge 2021 springer ut av miljøet rundt Hauges fødehjem Hauges Minde i Fredrikstad. I forbindelse med jubileet har museet blitt restaurert, og det har blitt etablert et besøkssenter og ny utstilling. Det nye navnet er nå Hans Nielsen Hauge Senteret.

Hans Nielsen Hauge Senteret

Hans Nielsen Hauge Senteret er et verneverdig kulturminne og består av to sammenføyde bygninger. Museet ligger et lite steinkast unna åkeren hvor Hauge hadde sin åndsopplevelse i 1796. Ved siden av museet er det oppført en Minnestøtte for Hauge.  Stedet ligger på Rolvsøy, midt imellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Den brune delen av bygget er Hauges fødehjem og bygget sannsynlig 1730.  (Huset har vært gult i rundt 100 år, men har nå fått tilbake originalfargen) Huset var i Hauge-familiens eie fram til ca. 1850. Da ble det solgt ut av familiens eie til andre private Haugianere. Ved århundreskiftet ble bygget overdratt til daværende Indremisjonsselskapet i Norge, og tanken om å omgjøre det til et museum kom opp. Ved hjelp Østfoldmuseene, tidligere Borgarsyssel Museum og ressurspersoner rundt museet ble et museum åpent for allmennheten etablert rundt 1905/1906. Indremisjonsselskapet endret navn til Normisjon sist på 1990-tallet og har eid det frem til 2021, hvor nå Stiftelsen Hans Nielsen Hauge Senteret eier bygget.

Den hvite delen ligger inntil den gule delen og ble oppført sannsynlig 1837. Opprinnelig ble det bygget for å være bolighus. Så i 1894 ble det gjort om til bedehus. Rundt 1955-57 ble bygget igjen tilbakestilt til bolig for vaktmester. Slik det har vært frem til 2021, hvor det nå er bygd om til nytt besøkssenter og utstilling om Hauge. På denne måten kan publikum både oppleve hvordan Hauge bodde på 1700-tallet og lære mer om hele hans brede virksomhet.

MANNEN

De fleste forbinder med rette Hans Nielsen Hauge med utviklingen av den kristne lekmanns-bevegelsen i Norge. Han ble født i 1771. Hauge lærte folk hvordan de kunne forsørge seg selv gjennom bedre arbeidsmetoder og ved å skape nye bedrifter.

Han ble selv en av samtidens største gründere, kvinner fikk ledende stillinger når de var beste egnet til det, og bevegelsen han startet har hatt store ringvirkninger i norsk arbeidsliv.

Hans Nielsen Hauge vokste opp på slutten av 1700-tallet som en fattig, ulærd bondesønn, i et skarpt klassedelt samfunn med utbredt fattigdom og et eneveldig diktatur. Hauge orienterte seg i hva som skjedde i samtiden, og reagerte sterkt på hvordan borgerne og statskirkens prester misbrukte sin makt og gjorde seg rike på fattigfolks bekostning.

Den 5. april 1796 fikk han sin personlige åndsopplevelse i åkeren på hjemgården Hauge. Med dette tok Hauge steget inn i Norgeshistorien. I årene 1797–1804 reiste han rundt i hele landet og skapte furore i et eneveldig samfunn. Til slutt fikk makt-apparatet nok og dømte ham. Da Hauge ble en fri mann igjen i 1814, var ikke bare han en annen, også staten var en annen. Han var gift to ganger i sen alder. Kun ett av hans fire barn vokste opp. Hauge døde 1824, 53 år gammel. Da Berge Furre på 1990-tallet besøkte Hauges Minde på Rolvsøy, og sto på Hauges åker, sa han: – Her begynte det moderne Norge.

RESTAURERINGEN

Museet har forfalt over mange år og tidligere eier, Normisjon, har ikke hatt midler til å holde bygningsmassen vedlike. Men 250-års jubileet har vært en gylden anledning til å få samlet inn midler. Mange store og små bidrags-ytere har gitt tilskudd og kr 400.000 fra Kulturminnefondet har kommet meget godt med. Av andre store bidragsytere kan nevnes Kulturdepartementet, Fredrikstad kommune, Viken Fylkeskommune, Stiftelsen UNI m.fl.

Fra venstre; Hans-P. Thøgesren (prosjektleder), Per Stenseth (arkitekt), Svein Høiden (styreleder), Stefan Ädel (Fylkeskonservator), Rune Strønes (Strønes Snekkerverksted)

Den eldste delen, som har vært gulmalt i over 100 år er nå totalrenovert. Alle vinduer har blitt renovert etter antikvariske prinsipper og bygget har fått helt nytt og brunt panel, som er laget på bakgrunn av 1700-talls profiler funnet på loftet. I tillegg har det vært gjort nødvendige arbeider med museets grunnmur. Arbeidene er utført under ledelse av arkitekt Per Stenseth og i samarbeid med Stefan Ädel ved avdeling kulturarv, Viken Fylkeskommune.

Vil du besøke vårt senter, eller vite mer, så gå inn på www.haugesminde.no