Fridtjof Sundts Musikkhall og Kjeglebane på Skorpo

Tilskudd på kr 580 000 gis til restaurering av Fridtjof Sundts musikkhall, hvor tiltak består i utbedring av murpuss og setningsskader, utbedre taklekkasjer, bytte ut plasttakrenner med nye i sink, restaurere 36 vinduer, utbedre innvendige skader i gulv, legge ny parkett i kjeglebane.

Sted

Skorpo, Bjørnafjorden, Vestland fylke

Verdiskaping

Verdiskaping

For Stiftelsen er målet å legge grunnlaget for inntekter som kan sikre at bygningene kan vedlikeholdes og utvikles – til beste for allmenheten.

Fridtjof Sundts storslagne landsted på Skorpo sto ferdig i 1916 etter en byggeperiode hvor opptil 300 mann var i arbeid.

av Harald Nævdal

Det var en epoke hvor velstående representanter for borgerskapet i Bergen bygget seg landsted eller lyststed ved sjøen i byens relative nære omgivelser.

Ole Bull hadde bygget «Lysøen» litt lengre nord og Christian Michelsen bygget et stort landsted på naboøyen i syd. Fridtjof Sundts storslagne landsted på Skorpo i Os, står også som en representant og et minne om denne tiden.

Foto ca 1920

 

Eiendommen til Sundt omfattet et stort hovedhus tilrettelagt for selskapeligheter, tjenesteboliger, dampskipskai, taubane for å frakte opp forsyningene, eget vannreservoar, havneområde med kaier og båthus, en parkmessig opparbeiding av området og på toppen av øyen en murbygning med Musikkhall og Kjeglebane. Fridtjof Sundt var en størrelse i kulturlivet i Bergen og donerte mye penger til kulturformål. Han var i perioder Edvard Grieg sitt varastyremedlem i «Harmonien», forløperen til Bergen Filharmoniske Orkester. Etterhvert skulle Sundt også bli styreleder, og Harmonien fremførte flere konserter i Musikkhallen på Skorpo. Det meste av originalbygget er borte nå, men Musikkhallen og Kjeglebanen står igjen.

Kjeglebanen

 

Fridtjof Sundt ble født i 1867 og døde i 1922. Et ønske fra Sundt var at flest mulig skulle få glede av eiendommen etter hans død. I tråd med dette ble eiendommen etter hvert overtatt av en fagforening i Postverket til bruk som feriebolig for postansatte. Det ble også satt opp en internatbygning med flere små leiligheter, som i hele sommerhalvåret gikk på rundgang blant postansatte med familier med en uke hver til disposisjon. I årenes løp har derfor svært mange mennesker feriert på dette storslagne stedet.

Utsnitt interiør fra Musikkhallen etter istandsetting med ny parkett

 

På midten av 2000-tallet ble eiendommen regulert til fritidsboliger og til et friluftsområde og solgt i til Bergen og Omland Friluftsråd. Gamle Os kommune omregulerte i sin tid “Musikkhallen» og «Kjeglebanen” til bevaring for kulturformål med egen tomt. Etter mange år med manglende vedlikehold var eiendommen i meget dårlig stand og ikke egnet for bruk.

Etter ytterligere noen år med forfall tok lokale krefter initiativ og etablerte «Stiftelsen til ivaretagelse av Fridtjof Sundts Musikkhall og Kjeglebane» i 2017.

Som en «selveiende» stiftelse fikk de tilskudd først fra Norsk Kulturminnefond på kr. 480.000, slik at arbeid med bevaring kunne settes i gang. Deretter har særlig Vestenfjelske Bykreditts Stiftelse og UNI-Stiftelsen bidratt.

«Biljardrommet» ble antatt å ha lite behov for reparasjoner. Det endte med at alt måtte fornyes pga omfattende råteskader. Dørene har messinginnfattet, fasettslipte glass

 

Alle vindusglass er skiftet til opprinnelige kvaliteter. Falser er rengjort, reparert og glass kittet og montert, mer enn 400 stykk totalt. Rammer og karmer er malt; faktisk er alle gamle rammer benyttet videre. 

Murveggene var i mye dårligere stand enn antatt i starten og store reparasjoner var nødvendig, innvendig og utvendig. Hittil har istandsettingen kunnet skje med tilskudd fra enkelte eksterne kilder, samt mye dugnadsarbeid fra noen engasjerte få. 

For stiftelsen er avgjørende å få anlegget opp på et nivå hvor det kan generes inntekter av aktiviteter av ulike slag; det kan være konserter, og andre kulturaktiviteter, utleie til lag og bedrifter for møtevirksomhet og seminarer blant annet.  

 

 

For stiftelsen er det primære målet å legge grunnlaget for inntekter som kan sikre at bygningene kan vedlikeholdes og ytterligere utvikles – til beste for allmenheten.