Johanne Karine

Johanne Karine er en hardangerjekt på 58 fot og med et seilareal på 250m2, fordelt over 8 seil.

Fartøyet ble sannsynligvis bygd i Hardanger omkring 1854 og var hjemmehørende på Nordmøre frem til ca.1900. Fartøyet ble vernet av Riksantikvaren i 1990. Johanne Karine har siden 2006 blitt drevet som en selvstendig enhet av Stiftelsen Haugesjøen.

Sted

Haugesund

Verdiskaping

Båt og fartøy

Takk til Kulturminnefondet!

Av Terje Emil Johannessen, styremedlem i Stiftelsen Haugesjøen

 – Vi er glad for at Norsk Kulturminnefond ser verdien av det arbeidet vi legger ned, sier daglig leder i Stiftelsen Haugesjøen, Rune Endresen. Det statlige fondet har i grevens tid avlastet stiftelsens trange budsjett for en helt nødvendig reparasjon av den 168 år gamle «Johanne Karine», som de siste 35 årene har en godt synlig aktør i havnebildet langs Karmsundet og som har gitt tusenvis av unge haugalendinger gode opplevelser. 

  

Det historiske fartøyet har i flere år hatt store råteskader på midtre dekkshus. 

–Vi har over tid også hatt lekkasjer i skroget. Verste skader har det vært på styrbord side av baugen. Her var det behov for en større reparasjon med driving av skrog, forklarer Endresen.  Det er snakk om relativt store kostnader som har representert en stor utfordring for stiftelsen. 

–Ikke desto hyggeligere var det at Kulturminnefondet kjapt tildelte oss 270.000 kroner. Da klarer vi å dra reparasjonene økonomisk i land og gjøre «Johanne Karine» klar til en ny aktiv sommersesong, sier en glad Rune Endresen. Det betyr at han, hans medarbeidere og medlemmene av stiftelsens mannskapspool også i år kan invitere om bord blant annet en stor gruppe barn og unge for korte eller lengre sjøtokt. Stiftelsen Haugesjøen har siden 2013 fått tilskudd fra buf.dir, for å aktivisere barn og unge på tur med» Johanne Karine». Den gamle hardangerkaten har årlig hatt et gjennomsnitt på 1280 passasjerer med seg «På tur og tokt», fordelt på et gjennomsnitt av 58 turer pr år. Passasjerene har vært barn og ungdom fra Haugesund. De minste fra barnehager, elever fra skole og mer voksne ungdommer opp til 25 år. 

Denne bruken av et historisk fartøy er et glimrende pedagogisk virkemiddel for å binde sammen fortid og nåtid for den oppvoksende slekt, poengterer Endresen.

 

Førti år på Kortanes 

«Johanne Karine» har siden den var ferdig restaurert i 1987, hatt passasjersertifikat. I trettifem år har Stiftelsen Haugesjøen drevet skuta med utgangspunkt å formidle kystkultur til barn og unge som vokser opp på Haugalandet. Det har vært et overordnet mål å gjøre båten tilgjengelig for flest mulig barn og unge. De trenger opplevelser som kan knytte dem til byens maritime røtter. «Johanne Karine» brukes også til turister, blåturer og ulike representasjonsoppdrag. Disse aktivitetene inngår i stiftelsens formål om å kombinere kystkultur og ungdomsarbeid. Siden 1981 har «Haugesjøen» drevet et omfattende ungdomsarbeid. Omkring de historiske fartøyene og i sjøhusmiljøet på Kortanes foregår opplæring av ungdom på sjøen og med båtene i opplag. De ungdommene som på åttitallet deltok i restaureringsarbeidene på Johanne Karine, er i dag blitt voksne menn og damer på over 50 år. De har fortsatt et forhold til Johanne Karine. 

 

En «kystens arbeidshest» 

«Johanne Karine» er 58 fot stor og har et seilareal på 250m2, fordelt over 8 seil.  Fartøyet ble bygd av Peder Henriksen Sjo, i Fjeldbergs Prestegjeld i 1854. Fartøyet ble opprinnelig bygget kravel. Byggemateriala var furu, med stilk, stevn, beitinger og lukekarmer av eik. Første eier av fartøyet var landhandler Paul Solensteen av Quindherads Prestegjeld. Etter hvert opplevde fartøyet flere eierskifter og fikk ulike virkeområder langs Norskekysten. Som en «kystens arbeidshest» fraktet fartøyet alt fra klippfisk til ved. Fartøyet har underveis seilt med ulike navn: «Elma», «Ulfsvåg» og «Kari Vagle».  Fartøyet var hjemmehørende på Nordmøre frem til ca.1900. I 1941 ble det solgt til eiere i Nord-Norge og fikk samtidig installert motor. I 1944 ble fartøyet kjøpt av Vagle Fiskeindustri i Stamsund og fikk da navnet «Kari Vagle». 

 

Ominnredet ved ankomst Haugesund 

Da Stiftelsen Haugesjøen overtok fartøyet i 1981 fikk det hatt navnet «Johanne Karine». 

I 1978 ble fartøyet solgt til Oslo og videre til Stiftelsen Haugesjøen i Haugesund. Her ble hun restaurert tilbake til jakteskute med jakterigg og ble seilklar i 1987. Ansvarlig for restaureringsarbeidet var båtbygger Sigve Dommersnes. «Johanne Karine» ble innredet med moderne bysse og salong. Radiotelefon og navigasjonsutstyr kom på plass. Hardangerjakten fikk ny mast i 1999. Arbeidet ble utført av Stiftelsen Haugesjøen. I 2000 ble det bygd nytt akterspeil. Umoe i Haugesund hjalp til med dokking. «Johanne Karine» har alle år blitt vedlikeholdt og reparert av Stiftelsen Haugesjøens egne ansatte. I 2019 og 2020 var det 30 år siden ny motor ble montert, det var på høy tid med en overhaling av motor og gir. Egne ansatte sto for demontering og montering av nyoverhalt motor og gir sammen med dugnadshjelp. I Trondheim fikk vi hjelp til  overhalingen av motor og gir.   

–Større oppgaver har vi de siste årene fått hjelp fra Ryfylke Trebåtbyggeri. På årlig vedlikehold får vi god hjelp hos Birkeland Slipp på Avaldsnes.  

Rune Endresen er tydelig lettet over at «Johanne Karine» nå er i ferd med å bli sjøklar for en ny sesong i nære kystfarvann, til glede for mange. 

–Takket være Kulturminnefondet, legger han til.