Boy Leslie

Boy Leslie har fått støtte fra Kulturminnefondet i to omganger: 270.000 kroner til hovedskott og oppbygging av akterlugar, og 80.000 kroner til nytt storseil. I vurderingen av søknadene skriver Kulturminnefondet at det er positivt at fartøyet er i jevnlig bruk og at det tilgjengelig for allmennheten gjennom turer med barn og unge, kulturaktiviteter og turer for næringslivet. Slik bruk formidler kysttradisjonene på en god måte.

Boy Leslie eies av Foreningen S/K Boy Leslie og har formell status som verneverdig skip.

Les mer om Boy Leslie hos Norsk Fartøyvern

Boy Leslies hjemmeside

Sted

Arendal, Agder

Båt og fartøy

Båt og fartøy

På strandryddetokt i “Havets Mercedes”

Den engelske kutteren Boy Leslie tar med ungdom på «tokt» for å rydde Sørlandskysten for marint søppel.

Tekst: Monica Hägglund Langen, foto og video: Red Ant

– Vi tar med oss ungdom ut i Raet nasjonalpark og rydder holmer og skjær for hovedsakelig plast, forteller Bjørn Richard Abrahamsen, skipper på Boy Leslie.

Strandryddetoktet er et gratis sommerferietilbud for ungdom i alderen 14-18 år, og er en arbeidsuke hvor de rydder søppel i skjærgården. Ut over det opplever og bidrar ungdommene i seilingen, og har tid til bading og utforsking av skjærgården og Raet nasjonalpark.

En av ungdommene, Juno Bohge, forteller at hun og lillesøsteren deltar for å gjøre noe for naturen, og at det har vært mye søppel å plukke.

– Det er trist å se. Det er veldig mye smått, så det er en enorm jobb å få med seg alt. Men det er god stemning, vi hører på musikk og det er fint vær. Vi får det unnagjort!

Skaper verdier

Boy Leslie ble bygd som seiltråler i 1911, ble bygd om til fraktefartøy og gikk under navnet «Ekstrand» fra 1939, og i 1979 kom skuta til Arendal og fikk tilbake navnet Boy Leslie. Da startet arbeidet med å tilbakeføre til det originale seilende fartøyet, og Boy Leslie gikk gjennom en tilnærmet totalrestaurering fra 2008. Fartøyet eies og drives av Foreningen S/K Boy Leslie på ideelt grunnlag. Det er lagt ned en formidabel innsats med å sette det i stand og holde det i drift av mange frivillige.

– Aktersalongen har vi gjenskapt ut fra tegninger i vår «bibel», Sailing Trawlers. Her er det køyer i sidene, og her inne sover mannskapet. Rommet har dermed sin originale funksjon, forteller skipper Bjørn Richard Abrahamsen.

Det er havets Mercedes. Ingen tvil om det!

Boy Leslie har fått støtte fra Kulturminnefondet i to omganger: 270.000 kroner til hovedskott og oppbygging av akterlugaren, og 80.000 kroner til nytt storseil.

– Et kulturminne får større verdi når folk bruker det, og når kulturminnet gir folk opplevelser. Vi er stolte over å kunne bidra til at fartøyets opplevelsesverdi som kulturminne og fartøyets verdiskapingspotensiale videreføres, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Les hele historikken nederst i artikkelen.

Boy Leslie ble bygd som seiltråler i 1911, ble bygd om til fraktefartøy og gikk under navnet «Ekstrand» fra 1939, og i 1979 kom skuta til Arendal og fikk tilbake navnet Boy Leslie. Foto: Red Ant

Bidrar i samfunnet

Engelske kuttere var vanlige bruksfartøy, og langt inn på 1980-tallet var det vanlig å se engelske kuttere i fart, sånne som Boy Leslie. Tusenvis av timer fra frivillige er nedlagt i restaurering og drift av Boy Leslie og restaureringsarbeidene har høstet stor anerkjennelse. Lokalt næringsliv og det offentlige, som Kulturminnefondet og Riksantikvaren, har gitt betydelige tilskudd. Den samlede innsatsen gjør at Boy Leslie kan være et seilende kulturminne i aktiv bruk.

– Noen fartøy må være bruksfartøy. Noen må, etter min mening, bidra andre steder i samfunnet for eksempel som denne strandryddingen, hvor vi opprettholder et kulturminne og bidrar til å løse en samfunnsoppgave samtidig, sier Abrahamsen.

Hele 70 ungdommer brukte en uke av ferien sin sommeren 2020 om bord Boy Leslie for å rydde skjærgården for søppel. Til sammen ble over 1 tonn avfall og 20 kilometer strandlinje ryddet. Boy Leslie gjentar suksessen sommeren 2021 med fire tokt for ungdom i alderen 14 til 18 år.

Fakta om Boy Leslie:

  • Ble bygd som seiltråler i 1911 ved verftet Sanders & co i Galmpton Creek, og var en del av den engelske fiskeriflåten kalt «Sailing Trawlers».
  • Var i fiske som seiltråler frem til 1920, og ble da kjøpt av rederiet Hewett & Co i London til bruk som et seilende paradefartøy.
  • Etter en ombygging i 1939 fikk «Boy Leslie» en ny tilværelse som fraktefartøy langs Sør-Norges kysten under navnet «Ekstrand».
  • I 1978 var tiden som fraktefartøy over, og «Ekstrand» ble kjøpt til boligformål.
  • «Ekstrand» ble kjøpt av en gjeng seilskuteentusiaster i 1979, og arbeidet med tilbakeføring til det originale seilende fartøyet ble påbegynt.
  • På 80- og 90-tallet gjøres et stort arbeid med å tilbakeføre fartøyet til engelsk tidsperiode.
  • I 1990 vernes Boy Leslie av Riksantikvaren.
  • Fra 2008 gjennomgår Boy Leslie en tilnærmet total restaurering ved Moen Trebåtbyggeri.
  • I dag seiler «Boy Leslie» som et kulturminne langs Sørlandskysten og brukes til kulturarrangementer og barne- og ungdomsarbeid.

Kilde: Norsk fartøyvern og Boy Leslie

Les mer om: