Kulturminnefondets bibliotek

Kulturminnefondet. Foto: Tom Gustavsen

Biblioteket.

Bøker i Kulturminnefondets bibliotek er nå lagt til i den nasjonale bibliotekbasen Micromarc. Her kan du søkje på blant anna emnar, titlar og forfattarar.

På denne nettstaden kan du søkje blant eit stort antall bøker, rapportar og andre dokumentar.

Boksamlinga veks stadig, og både som gåver frå eksterne og som innkjøp. I dag er antall titlar omlag 2600.

Søk her i bibliotekbasa Micromarc »