Ukategorisert

Kulturminnefondet har bevilget Kr 350 000 til Historisk Sporvogn i Bergen.

Motorvogn nr. 47 skal restaureres er fra 1913 og er overtatt fra Oslo Sporveier. Skal brukes til offentlige arrangementer 

“Motorvogn nr. 47 er i seg selv et spesielt kulturminne som bidrar til å formidle norsk sporveishistorie, og en av få gjenværende motorvogner av sin type. Nr. 47 skal benyttes på Museumssporveien i Bergen i et miljø hvor denne typen vogner har gått tidligere og vil dermed bidra til autentisiteten av det historiske miljøet,” sier Simen Bjørgen som er direktør i Kulturminnefondet. “Vi ser det også som svært positivt at det legges til rette for allmenn bruk og tilgjengelighet til kulturminnet ved at foreningen viser fram kjøretøyet og benytter det ved offentlige arrangement og lignende.” avslutter han.  

Interessen for å ta vare på kulturminner er rekordstor, og denne søknaden prioriteres i sterk konkurranse med mange andre prosjekter. 

Foto: Privat fra søknad

Bergens særegne setevri 

Det som særtegnet alle toakslede Bergensporvogner levert etter 1913 var at de hadde tverrseter av tre og ikke langsgående seter slik som Oslo og Trondheim.  

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal brukes til å sette i stand vognkassen på nr. 47 med tverrseter med innredning av Bergenstypen. Når den er satt i stand vil vognen fremstå med stor likhet til de gamle sporvognene som Bergen anskaffet på 1920 tallet og som eldre bergensere fortsatt husker.