Holder liv i kystkultur

Ryfylke trebåtbyggeri jobber for tiden med to prosjekter som er støttet av Kulturminnefondet. Slik holder de liv i kulturminner og tradisjonshåndverk. 

 

M/S Svanå ble 100 år i 2018, og settes nå i stand av Frender av motorskøyta Svanå.

Styrhuset til Svanå.

Foreninga sitt mål er at Svanå skal bli til glede for mange, og at båten på nytt skal bli et kjent syn i Ryfylke. Dette ved å delta på ulike kulturarrangement, både i regi av Leirong kystlag og andre aktører. Foreningen ser på Svanå som en viktig kulturarv og ønsker å gjøre båten godt synlig for allmenheten.

M/S Svan ble ferdigstilt ved Moens Trebåtbyggeri i Risør i 1918, på bestilling av Frank Olsen, bosatt i Fredrikstad. Båten ble levert med en Rap motor med effekt 9 Hk. Skøyta fikk hjemmehavn Hvaler, og antas å ha vært benyttet til spritsmugling mellom Danmark og Norge, da vanntanken om bord er blitt brukt til lagring av sprit.

 

Losskøyta «Kvitsøy 1» ble bygget i 1939 ved Christensen Båtbyggeri i Risør. «Kvitsøy 1» ble bygget til og var i bruk som losfartøy fram til 1976. Med unntak av en periode på 10 år med base i Skudenes, har fartøyet vært hjemmehørende i øysamfunnet Kvitsøy i Rogaland.
«Kvitsøy 1» gikk ut av bruk for Losvesenet i 1976 og var i perioden 1980 til 2010 nyttet som fritidsfartøy. Fartøyet sto i perioder svært sentralt i folks liv fordi det i tillegg til å føre los også ble nyttet til andre formål som f.eks. syketransport, transport av jordmor og lignende.

Eier av Ryfylke tråbåtbyggeri Jørn Magne Flesjå på Kvitsøy 1.

 

Les mer om losjbåten Kvitsøy 1 her

 

Les om flere prosjekter som er støttet av Kulturminnefondet

 

Send søknad om tilskudd