Fasadekroner til Studiehjem for unge piker

Kulturminnefondet gir 600.000 kroner til Studiehjem for unge piker fra 1896 på st. Hanshaugen i Oslo. Tilskuddet skal brukes til å rehabilitere fasaden. 

Kvinnehistorien oser fra dette bygget, som ble tatt over av stiftelsen Studiehjem for unge piker for over 100 år siden. Det var Norges første kvinnelige professor, Kristine Bonnevie, som grunnla stiftelsen, og med bygget kunne hun by på det første boligtilbudet i landet for kvinnelige studenter.

Saken fortsetter under bildet. 

Nå får Studiehjemmet i Geitmyrsveien 11 i Oslo en oppgradering av fasaden. Foto: Fra søknad til Kulturminnefondet

Da stiftelsen flyttet inn, etablerte de noen grunnprinsipper:

Der lægges særlig vækt paa at hjemmets beboere skaffes ikke bare rom og logi, men ogsaa arbeidsro og hjemlig hygge, og at omgangstonen er sund og god, saa at hjemmet – uten at øve patryk paa de unges personlige anskuelser – kan danne et betryggende miliø for deres naturlige utvikling.

Murbygården ligger sentralt plassert ved st. Hanshaugen og fikk sitt nåværende uttrykk i 1896 og har beholdt mange av de opprinnelige detaljene og med materialer intakt. I 1916 var studiehjemmet i tredje etasje og loftsetasje, men opp gjennom årene ble de lavere etasjene gradvis kjøpt opp og innlemmet i Studiehjemmet. Norges første kvinnelige arkitekt, Lilla Hansen, ble engasjert for å bygge om de øverste etasjene til hybler for kvinnelige studenter. Hun designet også alle møblene i hjemmet.

– Dette er et meget spennende historisk prosjekt og vi er glade for å kunne bidra med støtte til rehabiliteringen av et så viktig kulturminne, sier Simen Bjørgen som er direktør i Kulturminnefondet. Han roser eierne for at de har tatt initiativ til å bevare bygningen som representerer en sentral institusjon i landets historie.

Om Studiehjemmet: 

  • er en bygård fra slutten av 1800-tallet, med parkområdet st. Hanshaugen som nærmeste nabo.
  • drives av en ideell stiftelse som tilbyr hybler til kvinnelige studenter over 18 år
  • har 70 hybler, hvor beboere deler bad, kjøkken og fellesrom

 

Detalj fra Studiehjemmet, som nå får 600.000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet til å sette i stand fasaden til sitt opprinnelige uttrykk. Foto: Fra søknad til Kulturminnefondet

Les mer:

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne.