Engasjement for kulturmiljø på Kvitsøy

Engasjement for kulturmiljø på Kvitsøy

Kvitsøy kommune viet i forrige uke to dager til kulturminner og kulturmiljø, under temaene «Levende kystkultur» og presentasjon av mulighetsstudien «Kystens katedraler». Mulighetsstudiet er utarbeidet av arkitektkontoret Schjeldrup & Gram  på oppdrag fra KM Kvitsøy, Stavanger turistforening og Bjellandparken AS, finansiert av Riksantikvaren, og i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, Kvitsøy kommune og Ryfylke friluftsråd.

I Kvitsøy ser de mange muligheter for å bevare kulturmiljøene med utvikling, hvor kulturminnene brukes aktivt til verdiskapning.

«Kvitsøys særpreg og kvaliteter som bærekraftig og levende kystsamfunn skal bevares, og samfunnsutviklingen i fremtiden skal skje med sterk grad av lokal styring og medvirkning».
Kommuneplan 2019-2030, Kvitsøy kommune.

Ordfører Stian Giil Bjørsvik forteller at «Dette med å jobbe med identitet og det særegne er viktig for oss».

 

Se bilder fra befaringen på Kvitsøy og «Kystens katedraler», hummerparkene: