En million til Lundetangen Bryggeri i Skien

Skal gjennopplive Gjæringa

Styret i Kulturminnefondet gir tilsagn om tilskudd på en hel million til arbeidet med gjæringsbygget til Lundetangen Bryggeri i Skien.   

 Bygningen har stått nærmest ubrukt siden bryggeriet ble nedlagt i 1986. Nå er planen å sette kulturminnet i stand og lage leiligheter.   

Vår vurdering er at dette er et svært verdifullt kulturminne, sa Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet under tildelingen. Samtidig vil bygningen få en ny bruk og dermed en ny nytteverdi, fortsatte hun.  

En jublende Harald Omland tok imot tilsagnet.

Et av få tekniske kulturminner 

 Gjæringsbygget til Lundetangen bryggeri i Skien ble påbegynt i 1885 etter en serie branner der de opprinnelige bryggeribygningene ble borte. Gjæringshuset er nå et av de få tekniske kulturminnene som er igjen i dette området.  

Eierne av gjæringsbygget til Lundetangen Bryggeri tok over bygget i 2016, og skulle starte rehabiliteringen av bygget, men en rekke problemer førte til en forsinkelse. Nå er grunnlaget på plass og søker skriver at de nå er “klar til å ta fatt på den virkelige gjenopplivingen av bygget”.   

 Dette skal de gjøre  

 Tilskuddet fra Kulturminnefondet gis til tiltak med nytt tak og takstein, gjenoppbygging av gesimser og montering av zink, erstatte metallpiper og restaurering av teglpipe og veggpartier.