Fagstoff

Jos Kögeler fikk Tromsø kommunes kulturvernpris for arbeidet med å restaurere «Nilssens aviskiosk» fra 1924 til opprinnelig utseende.

Les mer

Stort tilskudd fra Kulturminnefondet gikk til en iherdig dugnadsgjeng som arbeider med å berge væreierboligen Langsaasgården i Sund.

Les mer

Bingen Lenseminneforening inviterte til båtslipp av Askeladden søndag 25.august. Den ideelle foreningen har med støtte fra Kulturminnefondet gjort en formidabel innsats med å sette i stand fløterbåten slik at den igjen kan gå på Glomma til glede for allmennheten.

Les mer

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har utnemnt nytt styre for Kulturminnefondet

Les mer

Einars spørjetime med Riksantikvar Hanna Geiran 26.august kl 19.30. Sendes «LIVE» på Facebook.

Les mer

Fortidsminneforeningen på Nordmøre skipar til kulturminnekveld 8.august.

Les mer

Edel Aas og Terje Marstein i Vågå er tildelt Kulturminnefondets nasjonale formidlingsstipend for 2019.

Les mer

Kulturminnefondet gjev støtte til kulturminne fortløpande gjennom året. No er 488 prosjekt ferdig behandla og 283 har blitt gjeve støtte.

Les mer

Ordet never har vi fra norrønt språk, og betydningen er smidig eller nyttig. I flere hundre år har never har vært brukt til taktekking, og det finnes spor helt tilbake til da landet ble isfritt.

Les mer

Mange hus i store delar av landet er tekte med skifer frå Valdres. Produksjon av takskifer var ein svært viktig del av arbeidslivet i Øystre Slidre frå sist på 1800 – talet og til langt ut på 1900

Les mer

X

Del dette med en venn