Fagstoff

For å bidra til økt kunnskap og kompetanse innen håndverksfaget, har Kulturminnefondet en støtteordning for håndverkskurs og -seminarer.

Les mer

Det er få spor etter jødene i Calmeyersgata i dag. Det er derfor svært gledelig at det jobbes med å sette den gamle synagogen i stand.

Les mer

Fagerlund ungdomslag har lagt ned mye arbeid i å sette i stand ungdomshuset Folkvang i Hadeland. I dag ble de berømmet med Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid.

Les mer

Jos Kögeler fikk Tromsø kommunes kulturvernpris for arbeidet med å restaurere «Nilssens aviskiosk» fra 1924 til opprinnelig utseende.

Les mer

Stort tilskudd fra Kulturminnefondet gikk til en iherdig dugnadsgjeng som arbeider med å berge væreierboligen Langsaasgården i Sund.

Les mer

Bingen Lenseminneforening inviterte til båtslipp av Askeladden søndag 25.august. Den ideelle foreningen har med støtte fra Kulturminnefondet gjort en formidabel innsats med å sette i stand fløterbåten slik at den igjen kan gå på Glomma til glede for allmennheten.

Les mer

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har utnemnt nytt styre for Kulturminnefondet

Les mer

Einars spørjetime med Riksantikvar Hanna Geiran 26.august kl 19.30. Sendes «LIVE» på Facebook.

Les mer

Fortidsminneforeningen på Nordmøre skipar til kulturminnekveld 8.august.

Les mer

Edel Aas og Terje Marstein i Vågå er tildelt Kulturminnefondets nasjonale formidlingsstipend for 2019.

Les mer