Fagstoff

Bingen Lenseminneforening inviterte til båtslipp av Askeladden søndag 25.august. Den ideelle foreningen har med støtte fra Kulturminnefondet gjort en formidabel innsats med å sette i stand fløterbåten slik at den igjen kan gå på Glomma til glede for allmennheten.

Les mer

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har utnemnt nytt styre for Kulturminnefondet

Les mer

Einars spørjetime med Riksantikvar Hanna Geiran 26.august kl 19.30. Sendes «LIVE» på Facebook.

Les mer

Fortidsminneforeningen på Nordmøre skipar til kulturminnekveld 8.august.

Les mer

Edel Aas og Terje Marstein i Vågå er tildelt Kulturminnefondets nasjonale formidlingsstipend for 2019.

Les mer

Kulturminnefondet gjev støtte til kulturminne fortløpande gjennom året. No er 488 prosjekt ferdig behandla og 283 har blitt gjeve støtte.

Les mer

Ordet never har vi fra norrønt språk, og betydningen er smidig eller nyttig. I flere hundre år har never har vært brukt til taktekking, og det finnes spor helt tilbake til da landet ble isfritt.

Les mer

Mange hus i store delar av landet er tekte med skifer frå Valdres. Produksjon av takskifer var ein svært viktig del av arbeidslivet i Øystre Slidre frå sist på 1800 – talet og til langt ut på 1900

Les mer

Ved restaurering, reparasjon og vedlikehold av fredete og verneverdige trehus er det i dag en selvfølge at tømrere og snekkere benytter trevirke av samme type og kvalitet, som de bygningselementene som skal repareres eller kopieres. På samme måte bør det også være naturlig å benytte overflatebehandling, materialer og påføringsmetoder som samsvarer med de som opprinnelig eller tidligere har blitt benyttet på bygningen.

Les mer

Om du har vore aktiv i handverks- og bygningsvernmiljøet i Noreg dei siste åra har du neppe unngått å få med deg at det har vore ein del snakk om noko som heiter skottbenk? Under bygningsvernkongressen på Norsk Folkemuseum i 2014 var skottbenken heilt sentral under opningsseremonien og hadde ein eige sesjon i programmet.

Les mer

X

Del dette med en venn