200 000 til kulturminne i trehusbyen

– Huset er et verdifullt kulturminne i et helhetlig kulturmiljø i den gamle
treshusbyen i Stavanger, sier Simen Bjørgen,
direktør for Kulturminnefondet.

 

Clausegata 6 er fra 1831 og er en del av den gamle trehusbyen i Stavanger.
Kulturminnet er i bruk både som fritidsbolig og gjennom utleie. Teglsteinen på
taket har ligget i lang tid og slisser og lekter er modne for utskifting.
Til dette har Kulturminnefondet gitt tilsagn om tilskudd på inntil kroner 200 000.

Trehusbyen i Stavanger, Clausegata 6, hvitt trehus med blå dør

Clausegata 6 er fra 1831 og er en del av den gamle trehusbyen i Stavanger

 

 

 

Huset er et verdifullt kulturminne i et helhetlig kulturmiljø

Til glede for mange

Huset ligger i en parallellgate til hovedgaten Øvre Strandgate, ned mot havnen der cruiseskipene legger til og mange passerer kulturminnet på vei opp til Øvre Strandgate.

– Når Clausegata 6 settes i stand vil det ikke bare gi verdier til de som bor der. Forbipasserende vil også kunne glede seg over at kulturminnet blir bevart for samtiden og fremtiden, sier Simen Bjørgen.

 

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.

 Les mer om flere prosjekter som er støttet av Kulturminnefondet.