16 millioner i økning til Kulturminnefondet

Kulturminnefondets rammer økes med 16 millioner kroner i revidert statsbudsjett. Med det reverseres kuttet som ble gjort i statsbudsjettet for 2021.

Økningen er etterlengtet, fordi Kulturminnefondet får rekordmange søknader om tilskudd i år. Så langt er det søkt om 405 millioner kroner til 1.404 ulike bevaringstiltak, mot 329 millioner kroner til 1.234 tiltak i hele 2020.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Foto: Bjørn H. Stuedal

– Jeg er glad for at regjeringspartiene, sammen med Frp på Stortinget, har sikret at Kulturminnefondet har fått økte rammer for å støtte verneverdige kulturminner i hele landet. Med den store økningen i søknader vi har sett i år, er jeg sikker på at pengene vil komme til god nytte, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

I 2019 ga Kulturminnefondet 108 millioner kroner i tilsagn til istandsetting og restaurering, og i 2020 var summen oppe på 120 millioner. Når stortinget nå har vedtatt tilleggsbevilgningen på 16 millioner kroner, vil det bety at Kulturminnefondet i 2021 har en rekordstor pott til utdeling.

– De 16 millioner kronene vil totalt sett gi 56 millioner i verdiskaping, fordi tilsagn fra Kulturminnefondet generer samfunnsnytte gjennom sysselsetting, næringsutvikling og økonomisk aktivitet over hele landet, forteller Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.

Hver tildelte krone fra Kulturminnefondet kan ganges med tre kroner og femti øre for å finne den egentlige verdien, gjennom eiere som bidrar med egne midler og arbeidsinnsats, lokalt næringsliv som får oppdrag og staten skatteinntekter. Bonusen er et berget kulturminne som tas i bruk som bolig, til næring eller sikres for fremtidige generasjoner.

Vangsgarden Bakka Gudvangen er et av prosjektene som har fått støtte fra Kulturminnefondet i 2021. Nå kan enda flere få hjelp til å bevare sitt kulturminne. Foto: Fra søknad til Kulturminnefondet

Les mer:

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne.