Tørrstuggu (Fantstuggu)

Kulturminnefondet har støttet prosjektet ved to anledninger. Samlet er det bevilget 279.000 kroner. I vurderingen er det lagt vekt på at ombygging og oppgradering av tørrstuggu er et viktig tiltak som en del av gården næringsvirksomhet. Huset blir et nytt tilbud til pilegrimer som ønsker enkel overnatting.

Gården, med inntun og uttun, består av flere eldre bygninger hvor loftet fra 1200-tallet er det eldste. Det drives husdyrhold i tillegg til overnatting- og serveringstilbud i flere av husa på gården.

Sted

Sør-Fron, Innlandet

Verdiskaping

Verdiskaping

Fra tørrstuggu til Fantstuggu

Tørkehus for korn, også kalt «tørrstuggu», fantes på mange gårder tidligere. Etter hvert kom tørkehusene ut av bruk og mange forfalt. I dag finner vi denne bygningstypen gjerne på museer, og i noen tilfeller også som en del av gårdsanlegg.

Stig Skurdal Grytting på Sygard Grytting i Sør-Fron hadde opprinnelig ei «tørrstuggu» på gården. Denne ble i sin tid revet, men Grytting fikk tak ei som sto til nedfalls. Denne ble transformert til ny bruk og fikk etter hvert sin plass som en del av tunet.

Stig Grytting foran døra til «tørrstuggu» etter reparasjon. Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet

Verdiskapingsprogrammet
I åra 2006 til 2010 gjennomførte Riksantikvaren sitt «verdiskapingsprogram» hvor målsetningene var å øke interessen for å sette i stand eldre hus til videreført eller ny bruk. Oppland fylkeskommune var deltaker i prosjektet «Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim». Her var istandsetting av bygninger for bruk til enkel overnatting for pilegrimer et av de prioriterte områdene.

Selv om Verdiskapingsprogrammet nå er sluttført, drives fortsatt Sygard Grytting sin virksomhet også med tanke på pilegrimer.

Trond Raddum fra Oppland fylkeskommune, Stig Grytting og Olger Rønningenn fra Oppland fylkeskommune drøfter muligheter for ombygging av tørrstuggu som ligger lagret under presenningen. . Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet

Sygard Grytting
Gården ligger midt i Gudbrandsdalen i den vestvendte lia mot Gudbrandsdalslågen. Med tunets mange gamle hus og en over 700-årig tradisjon for å ta imot gjester for overnatting, gir den et grunnlag og en mulighet for videreutvikling av et allerede godt etablert reiselivsprodukt.

Vi forvalter gard og hotell i et evighetsperspektiv.

På Sygard Grytting sine nettsider sier de: «Vi forvalter gard og hotell i et evighetsperspektiv». De driver en tradisjonell gårdsdrift kombinert med vern og bruk av alle gårdens hus. Med istandsetting av husa med formål om å bruke disse i reiselivsvirksomhet, er dette en videreføring av en lang tradisjon.

 

Stig Grytting og Olger Rønningenn fra Oppland fylkeskommune foran tørrstuggu. Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet

Allerede i 2004 ble det gitt tilskudd fra Kulturminnefondet til Sygard Grytting. Noen år senere, i 2008 og 2010, ble det gitt tilskudd til reparasjon av tørkehuset. Prosjektet ble en del av det landsomfattende Verdiskapingsprogrammet. Formålet med prosjektet var å sette i stand en bygning for enkel overnatting for flere målgrupper – ikke bare pilegrimer.

Istandsettingsarbeidet, som gikk over noen år, hadde god oppfølging fra Oppland fylkeskommune og Kulturminnefondet.

Tørrstuggu ble plassert like ved gårdens øvrige bygninger. Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet

«Tørrstuggu» ble til «Fantstuggu»
Utgangspunktet for prosjektet var ei lita laftekasse med en god del råteskader. For å kunne bruke huset som en del av drifta ble det prosjektert et tilbygg til tørkehuset. Dette på grunn av at huset i seg selv var for lite til å romme de behov som Stig Grytting så for seg.

Soverommet ligger i tilknytning til kjøkkenet. Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet

Reparasjon av laftestokkene ble gjort på gården og huset ble reist i utkanten av selve tunet. Så nært at det naturlig inngikk i gårdsbebyggelsen. Mest mulig av tømmeret ble beholdt og tilbygget ble reist i tråd med lokale tradisjoner og med gjenbruk av bygningsdeler fra andre hus.

I dag rommer huset et soverom med to senger, hems med plass til to, kjøkken, badstue og bad. Utafor huset er det satt opp en badestamp. Det er de samme fasilitetene som i det øvrige overnattingstilbudet.

Fullt innredet kjøkken med spiseplass. Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet

På Sygard Grytting sine nettsider skriver de dette om «Fantstuggu»: «Her får du en rå opplevelse nært på tømmerveggene. Nyt stillheten og friheten i ei bu for deg selv.» Vern gjennom aktiv bruk har alltid stått sentralt i drifta på Sygard Grytting. Tørkehuset ble transformert og en del av denne visjonen.