Kiangelløkken

Husmannsplassen Kiangelløkken, eller Kjangellykkja som den også kalles, er en tidstypisk husmannsplass. Kulturminnefondet støttet utbedring av taket med 55.000 kroner, og i vurderingen ble det lagt vekt på at det er behov for å reparere taket for å gjøre bygningen klar for ny bruk.

Husmannsplassen består av flere bygninger: stue, stabbur, utedass, vedskåle/uthus og en sammenbygd fjøs- og låvebygning. Plassen brukes i dag som feriested.

Sted

Nord-Fron, Innlandet

Verdiskaping

Verdiskaping

Ny bruk av låven på husmannsplassen Kiangelløkken

Mindre bygninger i landbrukets kulturmiljøer kan være utgangspunkt for å tenke nye bruksområder. Låven på Kiangelløkken er en slik bygning, og eieren Stefan Thomas Lien ønsket å finne ny bruk for denne. Det er alltid mange utfordringer når slike tiltak skal gjennomføres, og med tilskudd fra Kulturminnefondet til utbedring av taket fikk låven nytt liv.

Bildene viser fjøs- og låvebygningen før og etter utbedring av taket på Kiangelløkken. Foto: Privat, fra søknad til Kulturminnefondet

Om husmannsplassen
Kiangelløkken er en husmannsplass under gården Sili. Det vesle bruket består av ei to-roms stue, stabbur med aurbu under, vedskåle/uthus, utedass og sammenbygd fjøs og låve. Husmannsplassen representerer byggeskikken da husmannsvesenet ble opprettet. Som så mange andre husmannsplasser kom også denne ut av bruk og plassen ble stående tom. Våningshuset, som ble oppført i 1934, er lite endret og brukes nå som feriested.

Hvordan transformere eldre gårdsbygninger?
Spørsmålene er mange for eiere av slike plasser når det er behov for reparasjon eller vedlikehold. Skal plassen være stå mer eller mindre uendret som et dokument fra tidligere tider, eller skal man finne ny anvendelse. Flere av bygningene på husmannsplassen hadde behov for istandsetting. For Stefan Thomas Lien var det viktigst å begynne med låven ettersom taket var i ferd med å bli dårlig. Han var opptatt av å ta vare på mest mulig av låvens eksteriør for at den skal ha sitt opprinnelige preg samtidig som han ville finne ny anvendelse.

Bildet viser at det er behov for å reparere taket. Foto: Privat, fra søknad til Kulturminnefondet

Det er positivt at søker vil finne ny bruk for låven.

Tilskuddet fra Kulturminnefondet gikk til å reparere takkonstruksjonen, legge nytt og tett undertak og legge plater på taket i tillegg til å montere takrenner. Slike tiltak er i seg selv gode bevaringstiltak ettersom de stopper videre forfall. Kulturminnefondet skriver i sin vurdering av søknaden: «Tiltaket er nødvendig for å hindre vanninntrengning. Legging av nytt tak er også første steg i arbeidet med å bygge om låven innvendig for å lage gjesterom. Det er positivt at søker vil finne ny bruk for låven.»

Nytt tak stopper forfallet og gir rom for ny bruk. Foto: Privat, fra søknad til Kulturminnefondet

Ny bruk for framtida
Sluttresultatet ble et nytt rom i låven hvor det ble satt inn vinduer der hvor det er porter og lemmer. Gulv, vegger og tak ble isolert, og arbeidet ble utført slik at konstruktive elementer innvendig er eksponert. Det ble også satt inn en vedovn med stålpipe slik at de nå har en varmekilde i rommet.

Dette skriver Lien i sluttrapporten til Kulturminnefondet om de videre planene for fjøset: «Tanken er at man kan lage nye ytter- og innervegger inne på samme måte som i låven. Bruke samme løsning med glassdør innenfor fjøsdøra og vinduer med lemmer. Tanken der er å ha en tørrdø, vask/servant og en propandusj. Vannpumpe/lys skal bli drevet av solcelleanlegg.»

Istandsetting av låven fører til at husmannsplassens identitet blir videreført.

Låven er isolert og panelt. Det er satt i vinduer der hvor det er utvendige lemmer. Foto: Privat, fra søknad til Kulturminnefondet

Tiltaket er nå gjennomført og eieren har fått et anneks på husmannsplassen. Et lite, men viktig prosjekt for eieren som har større bruksarealer på bruket. Tilskudd til ny bruk av bygninger i kulturlandskapet prioriteres av Kulturminnefondet. Dette være seg bygninger i landbrukets kulturmiljø eller langs kysten og i byene. Låven på Kiangelløkken er nå sikret og den har fått ny bruk til glede for dagens eiere og framtidige generasjoner.