Google

Prosjektet

Bryggeanlegget har fått tilsagn på 453.000,-

Bryggeanlegget er svært autentisk og vitner om Svinørs storhetstid på første halvdel av 1900-tallet.

Sted

Svinør, Sør-Audnedal i Lindesnes kommune.

Kystkultur

Kystkultur

Bryggeanlegg på Svinør

Langs husene i Svinør går en sammenhengende brygge med naturstein. I dag regnes den som en av de flotteste på hele Sørlandet!

Noen av delene av bryggen ble bygget allerede i krigsårene 1807-14. Bryggen har en høy grad av autentisitet og viser et godt håndverk gjort med lokal stein. Steinene utgjør et topplokk av naturstein uten synlig sement eller betong. På innsiden mot bassenget er det en lavere kant, hvor det er innfelt lavere trappetrinn for nedstigning til båt, og innerst i bryggas hjørne er det en større trapp ned mot sjøen.

Bryggeanlegget på Svinør i sine idylliske omgivelser. (foto: Privat/Kulturminnefondet).

Til restaureringa av bryggeanlegget ble det gitt et tilskudd på 453 000,- fra Kulturminnefondet.  Arbeidet er nå sluttført. I Kulturminnefondets vurdering ble det vektlagt at bryggen er en del av et kulturmiljø, den høye graden av autentisert og bevaringsverdien.

Bryggeanlegget sett fra sjøsiden under istandsettingen. (foto: Einar Engen/Kulturminnefondet).

I de senere år har det blitt gjort mye vedlikeholdsarbeid på Svinør, der gamle bygger har blitt segmentert ned. Derfor er det lykkelig at denne nå har blitt istandsatt og derfor gir videre verdiskapning. Bryggen går også inn i et kulturmiljø.

I lang tid var uthavnen sentrum for skipsfart i området. I sin storhetstid i første halvdel av 1900-tallet yret det av fartøy der. Svinør har også vært et viktig sted for bygging og reparering av fartøy.