Holmenes

Kulturminnefondet har støttet Morten Sætran med 5 000 kroner til reparasjon av låvebrua på gården Holmenes. Tilskuddet ble gitt til å sette i stand låvebru. I vurderingen ble det lagt vekt på at arbeidet fører til at andre etasje i fjøset blir mer tilgjengelig for ny bruk.

Sted

Balsfjord, Troms og Finnmark

Verdiskaping

Verdiskaping

Fjøsbygning i nord gir nye bruksmuligheter

Helhetlige gårdsbruk fra mellomkrigsåra representerer i dag verdifulle kulturmiljøer. For eiere er det en utfordring å finne ny bruk av mange av husa etter at det tradisjonelle jordbruket ble lagt ned på gårdene. Morten Sætran er eier av et gårdsanlegg hvor han vil sette i stand husa for ny bruk.

Fjøset på Holmenes. Foto: Morten Sætran

Holmenes 48/6 i Balsfjord
Gården, som ble oppført på 1930-tallet, ligger i kulturlandskapet ut mot Balsfjorden. Eiendommen består av jordbruksarealer ned mot fjorden og en skogteig i tilknytning til denne. Det er i alt 7 bygninger på gården hvor 5 av disse er registrert som eldre hus. Opprinnelig var næringsinntektene knyttet til landbruk og fiske, som så mange andre gårdsanlegg i denne regionen.

 

Låvebrua med våningshuset i bakgrunnen. Foto: Morten Sætran

 

I Nord-Norge er Balsfjord den største landbrukskommune, men antallet aktive brukere har gått ned. Dette bekymrer kommunen og de har jobbet for rekruttering til landbruksnæringa. Ikke alle bruk egner seg i dag til å reetablere jordbruksdrifta, og for å ivareta kulturlandskapet på best mulig måte vil ny bruk være en løsning for mange eiere.

Låvebrua før reparasjon. Foto: Morten Sætran

Planer for framtidig bruk
Eieren Morten Sætran vil ta vare på alle husa og samtidig finne en framtidig bruk som fører til at det igjen blir liv på gården. Han sier dette om framtidig planlagt bruk:

Det gamle huset på tunet er satt i stand og gjort klart for korttidsutleie. Vurderer ulike muligheter for fjøsbygningen. Deler av den kan ominnredes til en liten leilighet. Alternativt kan det etableres et mindre selskapslokale. Eller det kan brukes som lager for gamle landbruksredskaper. Det viktigste er å ta godt vare på et flott stykke nordnorsk håndverk, som finnes i bygget.

Gårdens beliggenhet er gunstig for ny og aktiv bruk. Den ligger ikke langt fra Tennes som kommunen nå ønsker skal være et samlingssted for «Reiselivsstrategien for Balsfjord 2022 – 2030. De mener at dette området har et potensiale for helårs opplevelsesbasert reiseliv hvor natur, kultur og matopplevelser vil stå sentralt. Med helleristningene i bergene ved Tennes er et besøksmål i seg selv sammen med opplevelsene i det rike kulturlandskapet. Gårdsanlegg som Holmenes hvor det vil bli mulig leie husrom og der man kan arrangere selskaper vil være et pluss for kommunens reiselivssatsing.

Holmenes i Balsfjord. Foto: Morten Sætran

Små tiltak åpner for økt bruk
Istandsetting av låvebrua på Holmenes gjør at Moren Sætran nå kan ta i bruk andre etasje på det gamle fjøset. Med dette kan han gå videre med planlegging av framtidig bruk.