Hesthamar Skrivargard

Kulturminnefondet har bidratt til arbeidene på Hesthamar Skrivargard gjennom tre prosjekt og istandsettingen har inkludert arbeid med å istandsette hovedbygning, naust og stabbur.  

Sted

Hesthamar

Verdiskaping

Kulturlandskap

Et viktig kulturmiljø

Stabburet på Skrivargarden i Hesthamar er fra 1700-tallet. Bygningen er sannsynligvis fra starten av 1700-tallet, men kan også være eldre. Skrivergarden fra 1723 er fredet, men det er ikke stabburet. Bygningen står i tunet og er en vesentlig del av kulturmiljøet. Det er positivt at de ønsker å bevare bygningen, og dens historie.

Skrivarkontoret på Hesthamar

“Hele kulturmiljøet er satt i stand til sin fordums prakt med bruk av tradisjonelle håndverksteknikker, og med bruk av gode materialer. Kulturmiljøet får ny bruk med allmenn tilgjengelighet, næringsutvikling og ivaretar kulturminneverdiene inn i fremtiden”, sa Tine Sundtoft, som var styreleder for Kulturminnefondet da Hestahamar Skrivargard fikk Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid. 

Hesthamar Skrivargard er en av de eldste og mest autentiske 1700-tallshus i Norge. Huset har stor kulturminneverdi da det er få bygninger som representerer embetsmannskulturen i Hardanger. Norsk institutt for kulturminneforskning skriv i sin rapport at Skrivargarden Hesthamar i Ullensvang kommune er et av Norges best bevarte 1700-tallshus med mange konstruktive element og innredningsdetaljer bevart fra 1720- og 1760-tallet. 

Hesthamar skrivargard i Ullensvang

Kulturminnefondet har bidratt til arbeidene på Hesthamar Skrivargard gjennom tre prosjekt og istandsettingen har inkludert arbeid med å istandsette hovedbygning, naust og stabbur.