Husmannsplassen Grensbråtan

Prosjekt: Grensbråtan

Hvor: Krødsherad kommune

Eier: Kristin Lindberg

Kristin Lindberg er godt i gang med å redde husmannsplassen Grensbråtan

Sted

Viken

Verdiskapning

Verdiskaping

Jeg har jo blitt veldig gira på å redde dette stedet!

Grensbråtan ligger i Redalen og er en husmannsplass tilhørende Søndre Green. Kunstner Kristin Lindberg er eier. Stedet vitner om tiden fra første del av 1800-tallet og består av et hovedhus, stabbur og låve. Husmannsplassen ble ikke et sjøleierbruk og bygningene er derfor godt bevarte.

Eier Kristin Lindberg ønsker å bevare plassen, slik at både jaktlag, kunstnere og andre kan leie seg inn og kjenne på historien som husmannsplassen forteller.

Det var en fin liten plass det her, med flere jorder. Nå har det ikke vært fastboende på Grensbråtan på mange år, forteller hun.

Grensbråtan ligger landlig og fredelig til. Foto: Line Lyngstad

Grensbråtan ligger landlig og fredelig til.
Foto: Line Lyngstad

Som en av få bevarte husmannsplasser i området er det prisverdig at Lindberg er i gang med å redde Grensbråtan. Tross at det er gjort få endringer, er det allikevel et stort arbeid å sette i stand stedet.

Prosjektet Grensbråtan er derfor delt opp i ulike tiltak som har fått støtte av Kulturminnefondet.

Mye arbeid har blitt lagt ned i å redde den sjeldne husmannsplassen. Foto: Line Lyngstad

Mye arbeid har blitt lagt ned i å redde den sjeldne husmannsplassen.
Foto: Line Lyngstad

Arbeidet med låven er støttet med kroner 210 000 som blant annet gikk til demontering, omfundamentering og restaurering av laftekasse.

-Det hele startet med låven. Grunnen til det var at jeg plutselig så at låven hadde et vindu jeg ikke hadde sett før. Det hadde rett og slett falt ut, forteller Lindberg.

Det ble aldri bare med det ene vinduet,

Det er jo slik at når du starter på noe, så dukker det opp flere ting.

I stabburet måtte hun skifte ut syllstokk og stabb, til dette fikk hun et tilskudd på 25 000,-.

I fjøset har det blitt gjort oppretting av fundament og utskifting av bærebjelke med et tilskudd fra Kulturminnefondet på 25 000,-.

Stua på Grensbråtan har blitt støttet med 200 000,- for blant annet stabilisering av tømmerkasse, reparering av råteskade, arbeid med vinduer og dører.

 

Kristin Lindberg har delt opp prosjektet med å redde husmannsplassen opp i flere deler. Foto: Line Lyngstad

Kristin Lindberg har delt opp prosjektet med å redde husmannsplassen opp i flere deler.
Foto: Line Lyngstad

– Det har blitt endel søknader, og det kommer flere, sier Kristin Lindberg

Jeg har jo blitt veldig gira på å redde dette stedet!