Med utsikt over Risør

Lysthus fra rundt 1880, som ligger høyt i terrenget og er synlig fra torvet i Risør og store deler av Risør sentrum.

Lysthuset har hatt en lang historie i Risør sentrum og er blant annet avbildet på gamle postkort.

Eier har tatt vare på dette kulturminne for fremtiden.

Sted

Risør, Agder fylke

Park og hage

Verdiskaping

Lysthus med vakker utsikt

Restaureringen av lysthuset med Norges fineste utsikt.

Tekst og foto: Tanja Røskar

Høyt oppe i heia over Havnegata i Risør ligger et lite rødt og hvitt lysthus som kan sees fra nesten hele sentrum. Lysthuset tilhører eiendommen Havnegata 3 og er antageligvis bygd i sammenheng med at hovedbygningen ble bygd etter bybrannen i 1861.

Eldre familiefoto tatt i 1880-85. Privat foto

Lysthuset har tre tette vegger og en delvis åpen front som vender mot sentrum med en flott utsikt utover sjøen mot Stangholmen. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor lysthuset ble bygget på akkurat denne plassen. – Det var min tippolderfar Severin Ellefsen som fikk satt opp lysthuset den gangen, forteller Emilie Sortvik som eier lysthuset. Hun har et eldre familiefoto som viser gamle tanter og en bestemor sittende foran lysthuset som hun anslår er tatt tidlig i 1880-årene.

Utsikten fra lyshuset over indre havn og innseilingen til Risør.

Lysthuset ligger som nevnt oppe i heia bak Havnegata, adgangen er gjennom huset og via en snirklet og bratt trapp som går gjennom en hage av opparbeidete terrasser bak hovedhuset. Fremdeles i dag vokser det mange tradisjonelle planter som godt kan ha blitt plantet av dagens eier sin bestemor og oldemor.

Under restaurering

Det har vært flere lysthus i heia i Risør, men i dag er det kun dette i Havnegata som fremdeles er komplett og synlig fra sentrum. Små bygninger som lysthus, utedasser, melkeramper og sjøboder er ofte en type bygninger som forsvinner uten at mange tenker for mye over det. Det er ofte ikke vurdert å være god økonomi i å restaurere en liten bygning som har utspilt sin rolle i samfunnet, men de har fremdeles kulturhistorisk verdi og er identitetsskapende, og bør tas vare på lik linje med større byggverk.

Bygget har en veldig enkel konstruksjon og ble restaurert i løpet av høsten 2016 og våren 2017. Det ble skiftet ut råteskadet panel og takbord og en vegg som hadde sklidd ut ble rettet opp. Det ble også laget nytt fundament da steinfundamentet under hadde i årenes løp flyttet på seg og det nye fundamentet har blitt boltet ned i berget for ekstra sikring.

Sollie Bygg AS under arbeid med lysthuset. Foto Stig Sandmo Aust-Agder Blad.

Familiefotoet fra slutten av 1800-tallet viser at lysthuset har vært malt i to farger, men selvfølgelig ikke hvilke farger som har vært brukt. Basert på tradisjonelle farger brukt i Risør på bygninger fra samme periode er nok dagens farger ganske riktige selv om under arbeidet så dukket det opp rester av andre farger. En gang i tiden i en periode har lysthuset antageligvis vært malt i to forskjellige grønntoner.  Lysthuset har i dag de samme fargene som det hadde før restaureringen, hvit og engelsk rød. Det er brukt linoljemaling på vegger både utvendig og innvendig, mens på gulvet ble det brukt en mer slitesterk lakk.

Det ferdig restaurerte lysthuset ble feiret med flagg, snorklipping og korsang.

Emilie Sortvik fikk bevilget tilskudd for restaureringen fra Norsk Kulturminnefond og arbeidet ble utført av Sollie Bygg AS, et lokalt firma med lang og svært god kompetanse på restaurering av verneverdige og fredede bygninger, både de store og de små.

Demontert før utbedring av fundament

Restaureringen av lysthuset ble fulgt nøye med av både befolkningen i Risør og tilreisende. Lokalavisen fulgte også arbeidet og man kan godt si at det lille lysthuset var med på å øke interesse og kunnskap om kulturminnevern og bygningsvern i Risør. Det lille lysthuset ble også valgt som månedens kulturminne i Aust-Agder fylkeskommune i april 2016 som en representant for de små, men viktige kulturhistoriske bygningene.