Personvernregler

Personvernregler for kulturminnefondet.no

Personvernerklæring for Kulturminnefondet

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg er Kulturminnefondets direktør.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Bergmannsgata 17, 7374 Røros
E-post: post@kulturminnefondet.no
Telefon: 73 10 36 00
Organisasjonsnummer: 985 980 101

Når samler Kulturminnefondet inn personopplysninger?

Formålet med Kulturminnefondets behandling av personopplysninger er primært å ivareta vår oppgave som tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner.

Behandling av personopplysninger er: All bruk av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Vi behandler opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

1. Henvendelser til Kulturminnefondet:
Vi behandler navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne utøve vårt samfunnsoppdrag som offentlig forvaltningsorgan.

2. Saksbehandling og arkiv:
Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovpålagte oppgaver etter forskrift om vedtekter for Norsk Kulturminnefond, reglement for økonomistyring i staten, personopplysningsloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven.

Opplysninger som behandles er knyttet til:

  • Du har søkt om tilskudd
  • Du har sendt oss en klage
  • Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven
  • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
  • Du har søkt jobb hos oss

Miljødirektoratet er Kulturminnefondets leverandør for utvikling og vedlikehold av vårt online søknadssystem på soknadssenter.kulturminnefondet.no. For mer informasjon om hvordan Miljødirektoratet behandler din informasjon, se Miljødirektoratets personvernerklæring og kapittelet om tjenesteleverandører.

Hva registrerer vi når du bruker våre nettsider?

Nyhetsbrev

Kulturminnefondet sender ut nyhetsbrev månedlig via e-post. Nyhetsbrevene inneholder aktuell informasjon fra Kulturminnefondet. Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrevet, og for at du skal bli abonnent, må du selv registrere en e-postadresse. Denne e-postadressen lagres i en egen databasetabell som ikke deles med andre, og som slettes når du sier opp abonnementet. Du kan også når som helst avslutte ditt abonnement via en link i nyhetsbrevet.

Bruk av databehandlere

Kulturminnefondet bruker i enkelte tilfeller eksterne databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne.

I slike tilfeller inngår vi avtale med databehandler for å sikre at behandling av opplysninger er i samsvar med personregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Du kan lese mer om dine rettigheter hos Datatilsynet.

Personvernombud

Kulturminnefondet er et forvaltningsorgan og har derfor eget personvernombud. Vårt personvernombud er Rune Johnsen.
Du kan henvende deg til vårt personvernombud med spørsmål knyttet til personopplysninger om deg. Henvendelsen sendes per e-post til post@kulturminnefondet.no. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, senest innen 30 dager.

For å kunne besvare din henvendelse, ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi bare gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Klager

Eventuelle klager på Kulturminnefondets behandling av personopplysninger om deg kan rettes til Datatilsynet. Les mer her.

Endringer på siden

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne informasjonen.
Denne siden ble sist oppdatert den 16.11. 2021 @ 09:48