For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Nyheter

Den 19. september ble det utdelt en halv million fra Kulturminnefondet til istandsetting av fartøyet M/S Lete

Nyheter
Håkon Telnes Fjågesund, stipendmottaker.

På handels- og landbruksmessen Dyrsku`n i Seljord den 15. september delte Kulturminnefondet ut sitt nasjonale håndverksstipend.

Nyheter
Myhrer gård. (Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet)

I forbindelse med Kulturminnefondets 15-årsjubileum i år, arrangerer vi et innholdsrikt jubileumsseminar på Lunderflaen og Myhrer gård.

Nyheter
Ordfører i Kåfjord, Stein Leiros og direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen.

I juli besøkte Kulturminnefondet, sammen med Norsk kulturarv, Kåfjord kommune i Troms, i håp om å bevare flere kulturminner her.

Nyheter
Inger Lise Aarrestad Rettedal (t.v.) driver Utstein gård sammen med mannen Anders Schanche Rettedal i Rogaland. Under Kulturminnefondets jubileum i mars ga hun følgende svar under jubileet da hun ble spurt om det var noe Kulturminnefondet kunne gjort annerledes for å møte søkerens behov bedre. - En ting som godt kunne vært endret er søknadsfristen én gang i året. Vi hadde faktisk tenkt til å legge inn en søknad året før vi gjorde, men gikk glipp av fristen med én dag. Det at det nå blir løpende søknadsfrist er veldig bra, for det er klart at hverdagene våre og gardslivet stopper jo aldri opp. Bildet er tatt ved tildeling av midler for å sette i stand sjøhuset tilhørende Klostergarden. Det var styremedlem Elisabeth Sjo Jespersen som sto for overrekkelsen.

Arbeidet med å gjøre det enklere for private eiere av verneverdige kulturminner å søke Kulturminnefondet om støtte, er høyt prioritert. Derfor innføres nå løpende søknadsfrist på alle støtteordninger.

Nyheter
Karlslyst gård. Foto: Tom Gustavsen

Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av landets verneverdige kulturminner.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender »

Arrangementer, relevante møter og kurs innen kulturminnevern og bygningsvern.

X

Del dette med en venn