For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

Aktuelt

Nyheter fra Kulturminnefondet

12.05.2020Kulturminnefondet støtter håndverkskurs og -seminar

For å bidra til økt kunnskap og kompetanse innen håndverksfaget, har Kulturminnefondet en støtteordning for håndverkskurs og -seminarer.

Les mer
Einar Engen

28.04.2020Direktesendt spørretime på Facebook

Hva er et kulturminne? Eier du et kulturminne? Og hvis du eier et, hva gjør du med det? Dette er spørsmål du kan få svar på i Kulturminnefondets spørretime med Einar Engen.

Les mer

24.04.2020Villa Lofoten og fiskebøndenes historie

Villa Lofoten setter i stand kulturminner som brukes i kultur og næring. Nå skal låven fra 1947 og kaianlegget berges, med et stort tilskudd fra Kulturminnefondet.

Les mer

22.04.2020Overrasket med direktesendt tildeling

Direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet overrasket eierne av Villa Wessel, Bianca og Børre Wessel, med tildeling på 174.000 kroner under en livesending på Instagram.

Les mer

17.04.2020Nye mål i kulturminnemeldingen

Engasjement, bærekraft og mangfold er stikkordene i kulturminnemeldingen "Nye mål i kulturmiljøpolitikken" fra Klima- og miljødepartementet.

Les mer