For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Kulturminnefondet delte i fjor ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele landet for å bevare fortiden inn i fremtiden. Et av prosjektene som har fått støtte i Troms er et grisefjøs fra 1952 på Ytter-Aun i Harstad.

Kulturminnefondet ber om nominasjonar til sitt formidlingsstipend for 2020. Stipendet på 50.000 kroner skal nyttast til reiser og foredragsverksemd for å formidla erfaringar frå innsats i praktisk kulturminnevern.

Fagerlund ungdomslag har lagt ned mye arbeid i å sette i stand ungdomshuset Folkvang i Hadeland. I dag ble de berømmet med Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken lover å jobbe for økte bevilgninger til kulturminnevern og Kulturminnefondet etter Røros-besøket.

Sveinung Rotevatn er utnevnt som ny statsråd i Klima-og miljødepartementet, og styremedlem i Kulturminnefondet Knut Aastad Bråten blir statssekretær i Kulturdepartementet. 

Ønsker du støtte til håndverkskurs eller -seminar? Kulturminnefondet kan gi økonomisk støtte.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender »

Arrangementer, relevante møter og kurs innen kulturminnevern og bygningsvern.

X

Del dette med en venn