For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Vårt arbeid
Klima- og miljødepartementet logo.

Hvert år får Kulturminnefondet sitt tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet.

Vårt arbeid

Her presenteres oversikter og statistikker fra 2003 og fram til og med siste tildelingsrunde.

X

Del dette med en venn