Vi hjelper private eiere å bevare sine kulturminner

Aktuelt

Nyheter fra Kulturminnefondet

Kulturminnefondet hjelper private eiere av kulturminner i Innlandet

Så langt i 2020 har Kulturminnefondet gitt tilsagn om tilskudd på mer enn 12 millioner kroner til kulturminner i Innlandet.

Les mer

Ønsker du å invitere oss på digital befaring?

Kulturminnefondet tilbyr digital befaring for eiere som ønsker å søke oss om støtte.

Les mer

Kulturminnefondet lanserer støtte til veteranbiler

Neste år inkluderer Kulturminnefondet rullende kulturminner som veteranbiler og -busser i sin tilskuddsordning, til jubel fra Kulturvernforbundet.

Les mer

Kulturminneprat: «Vi bygger for fremtiden»

Da eierne av Rønneberghuset gjestet Kulturminnefondets kulturminneprat fikk de tilsagn om 550.000 kroner til eldhuset og stabburet på eiendommen. 

Les mer

Kulturminnefondet støtter håndverkskurs og -seminar

For å bidra til økt kunnskap og kompetanse innen håndverksfaget, har Kulturminnefondet en støtteordning for håndverkskurs og -seminarer.

Les mer