For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

På Rennesøy i Rogaland, i et nydelig kulturmiljøfredet landskap, ligger Klostergarden tett inntil Utstein kloster. Her har eierne nå satt i stand et sjøhus, til glede for lokalsamfunnet, tilreisende og seg selv.

Einar Engen

Tirsdag 3. april sendte vi live på Facebook der Einar Engen svarte på spørsmål på direkten. Nå kan du se videoen her.

Harastølen sanatorium i Luster.

I midten av mars hadde styret i Kulturminnefondet sitt tildelingsmøte, og det er nå klart hvilke prosjekter som i år får støtte.

I 15 år har Kulturminnefondet støttet bevaring av kulturminneprosjekter. For noen er 15 år et helt liv.

Onsdag ble Ola Elvestuen utnevnt som ny statsråd i Klima-og miljødepartementet.

I 2018 er det 15 år siden Kulturminnefondet ble opprettet. Det viktigste vi har lært i disse årene er hvor avgjørende det er å la vern og bruk gå hånd i hånd.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender »

Arrangementer, relevante møter og kurs innen kulturminnevern og bygningsvern.

X

Del dette med en venn