Fagstoff

Her finner du fagstoff fra Kulturminnefondet

 • Arkitektur og byggeskikk

  Selv om Norge historisk sett har vært et økonomisk fattig land, og dermed også fattig på arkitetur, har det derimot oppstått tradisjonsrike og egenartede folkelige byggeskikker av høy kvalitet. Det mest brukte materialet har vært tre. Her finner du faglige artikler om byggeskikk og arkitektur over hele Norge.

 • Bevaring

  Konservering er et annet ord for «bevaring» eller den prosessen som leder fram til bevaring, og betyr å utsette nedbrytning og aldring. Her finner du artikler om det bevaringsarbeidet som foregår i Norge i dag.

 • Hager og landskaper

  Hager og landskaper er også en viktig del av vår kulturarv, og noe som kanskje er lett å ta for gitt. Kulturminnefondet har støttet flere prosjekter med ivaretakelse og tilbakeføring av hage- og parkanlegg, og her finner du faglig stoff om disse.

 • Praktisk bygningsvern

  Praktisk bygningsvern er alt fra maling til lafting og vindusrestaurering. Mange av disse håndverkene er utrydningstruet, men det finnes gode krefter over hele landet som jobber med bevaring av også disse.

 • Sopp, fukt og isolering

  Fukt og sopp er mange bygningers verste fiende. Tiltak for å unngå dette er viktig, og når skaden først har skjedd, er det viktig med de rette tiltakene. Her finner du faglige artikler om temaet, og også isolering.

 • Urfolk og minoriteter

  Kulturminnefondet har flere prosjekter som omfatter urfolk og minoriteter, som samiske, skogfinske og kvenske prosjekter. Her finner du fagstoff om disse prosjektene.