For søkere

Jeg skal søke »

Her kan du søke om støtte til ditt kulturminne gjennom vår elektroniske søknadsportal.
Du får god veiledning underveis.

For tilskuddsmottakere

Jeg har fått tilskudd »

Her får du informasjon om veien videre etter at du har fått tilsagn. Alt om rapportering og utbetaling finner du her.

NYTT OG NYTTIG FRA KULTURMINNEFONDET

Nyheter
Låven på gårdsbruket Stuen sikres fra ytterligere forfall. (Foto: Linda Mari Lemvik)

Kulturminnefondets pott med penger som er avsatt til straks- og sikringstiltak til kulturminner i 2017, er nå tom.

Nyheter
Hovelsrud gård. Foto: Tom Gustavsen

Fristen for å søke Kulturminnefondet om tilskudd til ditt kulturminne nærmer seg med stormskritt. Er du godt i gang enda?

Nyheter

Hjelp oss å fylle opp kalenderen!

Nyheter
Skogfinneplassen Mikkelrud. (Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet)

Kulturminnefondet støtter gjerne prosjekter som samfinansieres med andre tilskuddsordninger. Her finner du en oversikt over disse.

Nyheter
Tore Hammer og Kari Saxevik er eierne på Karlslyst gård i Hommelvik. (Foto: Tom Gustavsen)

Med Kulturminnefondets nyeste bok «Innblikk», gir fotograf Tom Gustavsen leserne visuelle historier fra seks av prosjektene Kulturminnefondet har støttet.

Nyheter
Kulturminnefondets samfunnsnytterapport.

Dette er konklusjonen i en stor samfunnsøkonomisk analyse som konsulentselskapet Menon Economics har utarbeidet. Undersøkelsen viser at samfunnsnytten som kan tilbakeføres til Kulturminnefondets virksomhet, er betydelig.

X

Del dette med en venn