Nyheter

Kulturminnefondets pott med penger som er avsatt til straks- og sikringstiltak til kulturminner i 2017, er nå tom.

Les mer

Fristen for å søke Kulturminnefondet om tilskudd til ditt kulturminne nærmer seg med stormskritt. Er du godt i gang enda?

Les mer

Hjelp oss å fylle opp kalenderen!

Les mer

Kulturminnefondet støtter gjerne prosjekter som samfinansieres med andre tilskuddsordninger. Her finner du en oversikt over disse.

Les mer

Med Kulturminnefondets nyeste bok «Innblikk», gir fotograf Tom Gustavsen leserne visuelle historier fra seks av prosjektene Kulturminnefondet har støttet.

Les mer

Dette er konklusjonen i en stor samfunnsøkonomisk analyse som konsulentselskapet Menon Economics har utarbeidet. Undersøkelsen viser at samfunnsnytten som kan tilbakeføres til Kulturminnefondets virksomhet, er betydelig.

Les mer

I løpet av mars fikk 488 eiere tildelt støtte til tiltak på sitt kulturminne, etter ordinær søknadsfrist. I tillegg har Kulturminnefondet gitt tilskudd til 64 straks- og sikringstiltak, og 11 fag- og håndverksseminarer så langt i år. Listene finner du her.

Les mer

244 prosjekter med søknadsbeløp under 200.000 kroner har nå fått innvilget støtte fra Kulturminnefondet, og arbeidet med å sette i stand disse kulturminnene kan nå starte.

Les mer

Kulturminnefondet har delt ut sine årlige stipender, til gipsmaker Peder Alme og tømrer Bror Ivar Salamonsen.

Les mer

Kulturminnefondet støtteordninger for straks- og sikringstiltak og fag- og håndverkseminar videreføres i 2017.

Les mer

X

Del dette med en venn