Villa Møllebakken

Prosjektet har fått tilsagn på inntil 174.000 kroner fra Kulturminnefondet til istandsetting av vinduer og dører. 

Villa Møllebakken fra 1895 er bygd i sveitserstil. I dag eies bygningen av Stiftelsen Villa Møllebakken som fikk overdratt eiendommen fra Tønsberg kommune i 1992. Villaen leies til og bruken er stor og variert, med blant annet konfirmasjoner, bryllup og andre kulturaktiviteter. I Kulturminnefondets behandling av søknaden ble det trukket frem som positivt at bygningen er i bruk og at den kommer allmenheten til gode.

Les mer på Villa Møllebakkens nettsider.

Sted

Tønsberg, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Verdiskaping

Verdiskaping

På 80-tallet vedtok bystyret riving av bygget. Nå får villaen bevaringsprisen

I 1988 ønsket bystyret å rive Villa Møllebakken og lage parkeringsplasser. Oktober 2020 får bygningen bevaringsprisen.

Tekst og foto: Kirvil Håberg, Tønsbergs Blad

– Ja, tenk at de ville rive alt dette. Det er ganske ufattelig. Iallefall når du ser bygget i dag, sier styremedlem i Stiftelsen Villa Møllebakken, Randi Dalevold.

Til daglig jobber hun som arkitekt, med kontor i praktbygningen det er snakk om.

Thor Inge Moseid som er leder i Stiftelsen, er enig og applauderer de som protesterte slik at bystyret til slutt snudde i rivesaken.

Lederen karakteriserer villaen som en viktig brikke i Tønsberg bys kulturhistorie, og tror at de aller fleste, i ettertid, synes det var en god avgjørelse at bygget fikk stå.

KULTURHUS: I Villa Møllebakken arrangeres det konserter- foredrag- litteratursamlinger -sjakkkvelder og lystige fester i stuene som ligger på rekke og rad. Randi Dalevold og Tor Inge Moseid sitter begge i styret til Stiftelsen Villa Møllebakken.

Viktig bygning

Stiftelsen Gamle Tønsberg som jobber for å passe på at byens kulturhistorie tas vare på, er henrykt over at Villa Møllebakken består. I år bestemte de seg for å dele ut bevaringsprisen til bygget.

– Formålet med prisen, er å bevisstgjøre og oppmuntre huseierne til å ta vare på byhistorie. I år var det Villa Møllebakken som ligger på høyden fylt av minner fra Norgeshistorien og Tønsbergs lokale sjøfartshistorie som stakk av med den blå plaketten, sier leder Per R. Brun.

HERRENS STUE: Plassbygde bokskap, brystpanel og annet tredekor gjør Herrens Stue spesielt stemningsfull.

Stiftelsen har delt ut bevaringspriser til offentlige bygninger, leiegårder og private boliger i byen helt siden 1983. I begrunnelsen til bevaringspriskomiteen skryter komiteen blant annet av alt arbeidet som er lagt ned i bygget siden 1992.

– Prisen gis for forbilledlig innsats med å redde, verne, restaurere og drifte en viktig bygning i Tønsbergs bybilde. Stiftelsen har tatt på seg utfordringen, og gjennomført store arbeidsoppgaver og har med antikvarisk kunnskap tilbakeført bygningen til fordums prakt, skriver komiteen.

Entusiastene protesterte

Villaen som ble bygget i 1890, for skipsreder Johannes Bull, ligger på Haugar og er omkranset av gamle stensettinger, blomster og trær i et område som er dominert av eldre trehusbebyggelse.

RØD SVEITSER: Villa Møllebakken ble oppført i 1890 som bolig for skipsreder Johannes Bull i sveitserstil og ble malt engelsk rød. Neste eier, var også en reder, Halvdan Wilhelmsens. I 1905 bygget han om villaen i en nyklassisistisk stil med detaljer og tårn slik vi kjenner bygningen i dag.

Like før krigen kjøpte Tønsberg Kommune eiendommen, og fra 1946 ble bygningen byens bibliotek. Etter nærmere 46 år på Haugar, ønsket byen seg et nytt bibliotek i Storgaten, og skjebnen til den staselige bygningen på ble usikker.

Det kommunale rivningsvedtaket kom i 1988. Da samlet en gruppe entusiaster seg i protest mot å ødelegge den historiske bygningen. Kampen for å la villaen bestå varte i flere år, og til slutt snudde politikerne.

Feirer med gamle og nye medlemmer

I stedet for å rive, ble bygningen overdratt til stiftelsen som i dag heter «Stiftelsen Villa Møllebakken». Siden den tid har villaen blitt rehabilitert etter alle kunstens regler.

– Huset hadde et stort vedlikeholdsbehov, men var i bedre forfatning enn folk trodde. Det er blitt brukt mange hundre tusen kroner og et enormt antall timer med frivillige innsats her siden 1992, sier Randi.

Både hun og Tor Inge, ser på utmerkelsen som en belønning, og synes det er flott at stiftelsen får prisen. Det meste av æren gir de videre til de tidligere medlemmene av stiftelsen.

– Det har vært en lang reise, fylt med svette, blod og tårer. Mange har lagt ned mye arbeid her, også rent praktisk. Det skal vi feire med selskapelighet, alle sammen, etter avdukingen/overrekkelsen, sier Tor Inge.

OPPGRADERT UTE OG INNE: Stiftelsen har tatt den store jobben med å tilbakeføre bygningen til fordums prakt. Arbeidet har bestått av rehabilitering, vedlikehold og forbedringer både ute og inne.

Utvikle til et kulturhus

Så står mer rehabilitering for tur, for den spesielle villaen er langt fra ferdigrestaurert.

– Vi skal gå i gang med inngangs- og terassedørene og vinduene, de vanlige og de med blyglass. Det er tunge poster som krever mye arbeid, sier Randi.

For å få gjennomført jobben har stiftelsen fått pengestøtte, en sum på tilsammen 250.000 kroner, fra både Vestfold og Telemark fylkeskommune kulturarv og Kulturminnefondet.

Andre driftsutgifter og rehabiliteringsprosjekter dekkes av leieinntektene fra kontor- og selskapslokalene.

– Det er en god kombinasjon å leie ut selskapslokaler og drive bygningsvern. Vi ønsker å videreutvikle kulturhusideen og fylle huset med folk på dag- og kveldstid. Her er det plass til mange flere organisasjoner, sier Tor Inge.

VIL INSPIRERE OG FORTELLE: Stiftelsen Gamle Tønsberg er klar for å montere det blå bevaringspris-skiltet på. De håper at skiltet informerer og inspirerer andre til å ta vare på viktig historie.

Artikkelen sto først på trykk i Tønsbergs Blad, oktober 2020.