Ukategorisert

Viktig pengestøtte til M/S Søgne

Fartøyet M/S Søgne er en viktig formidler av norsk kystkultur og ligger i Lyngør. Styret i Kulturminnefondet har nå fattet vedtak om tilsagn på kroner 350 000,- til arbeidet med å sette i stand fartøyet.  

Fraktefartøyet M/S Søgne med representanter fra kystlaget M/S Søgne. Foto: Linda Herud/Kulturminnefondet

Fraktefartøyet M/S Søgne med representanter fra kystlaget M/S Søgne.
Foto: Linda Herud/Kulturminnefondet

Kystlaget M/S Søgne har lagt ned mye arbeid og dugnadstimer med fartøyet. Søgne er en 63 fots kravellbygget motorkutter. Kulturminnefondet har tidligere gitt 495 000,- i støtte til å sette fartøyet i stand til bruk.

Søgne ble bygd på Høllen skipsbyggeri i 1936 for Thomas Salomonsen. Frem til 2.verdenskrig gikk hun i rutetrafikk før hun ble konfiskert av tyskerne og brukt til fraktfart.

I 2003 kjøpte søskenparet Greta og Svein Hoel fartøyet som nå er drevet sammen med kystlaget.

Vern gjennom bruk

Fartøyet M/S Søgne er en viktig formidler av rutebåthistorien i kystnasjonen Norge. Nå blir fartøyet brukt i formidling av kystkultur, kulturarv og som ledd i opplæring i immateriell kulturarv.

«Det er av stor verdi at fartøyet fortsatt bevares som et flytende kulturminne som er allment tilgjengelig. Arbeidet med M/S Søgne vil sikre vern gjennom bruk» sier Simen Bjørgen direktør for Kulturminnefondet.

Les om flere prosjekter Kulturminnefondet har gitt støtte til her!