Aktuelt

Ukategorisert

Tips når du søker

Planlegg godt

Ta kontakt med leverandører og håndverkere.

Legg en framdriftsplan for hele prosjektet. Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke prioriteres hos Kulturminnefondet, og at vedtak om tilsagn skjer i mars/april etter søknadsfristen 1. november.

Planlegg riktig bruk av kulturminnet, om dagens bruk skal videreføres eller om det er ny bruk av objektet.

Gå inn på byggogbevar.no »
Her finner du variert informasjon om bevaring av gamle hus, byggeskikk og vedlikehold.

 

Kontakt oss

Norsk Kulturminnefond er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer.
Følg denne lenken for å ta kontakt med oss »

 

Se hva andre har gjort

Kulturminnefondet er opprettet for å gi tilskudd til verneverdige kulturminner og kulturmiljøer.
Klikk her for å se eksempler på noen kulturminner »

 

Andre ting å huske

Beskriv objektets tilstand og tiltakene som skal gjøres, og begrunn hvorfor tiltakene er nødvendig. Husk også vedlegg som må dokumentere tilstanden. Lag et oversiktlig budsjett med finansieringsplan. Legg ved eventuelle nødvendige godkjenninger for gjennomføring av prosjektet, og dokumentasjon for andre tilskudd.

Så mye dokumentasjon som mulig om objektet er en fordel – historikken om kulturminnet (også det som er omkringliggende, for eksempel hvis objektet er en del av et tun), og beskriv dagens bruk og framtidig bruk.

 

Det er ingen øvre eller nedre grense for søknadsbeløp, men den private andelen av totalkostnaden må være minimum 30 prosent. I den private andelen inngår dugnad, egne materialer og maskiner, egne midler, private tilskudd eller gaver. Gjennomsnittet på tilskudd gitt av Kulturminnefondet, er 160.000 kroner per prosjekt.

 

Dugnad er eget eller andres arbeid på fritid, og er fastsatt til 200,- kroner per time. Dette utbetales ikke, men gjelder som inntekt og utgift i budsjettet, og inngår som en del av den private medfinansieringen (som egne materialer og maskiner).

 

Privat finansiering i form av private tilskudd, lån og egenkapital skal bekreftes.

 

Ja, i de tilfellene hvor det er flere eiere, må søknaden være godkjent av alle, enten med signert fullmakt eller ved at søknaden er signert alle eiere.

 

Din kommune eller fylkeskommune vil være behjelpelig med å finne den eventuelle formelle statues. For fartøyer er det Riksantikvaren som har oversikt.

 

Det er viktig at så mye som mulig av informasjonen ligger ved søknaden innen fristen, og søknaden må være komplett, men tilleggsinformasjon kan ettersendes.

 

Det er positivt at det gis tilskudd fra flere parter, og er ikke noe hinder for å få støtte fra Kulturminnefondet.

 

Kulturminnefondet har anledning til å befare og kontrollere alle tilskudd som er gitt. Det er også anledning til å be om at vi kommer på befaring, før under og etter.