Nyheter

Søknadsfristen er 1. november

Tilskudd fra Kulturminnefondet gis ved søknad. Ordningen er til for private eiere av verneverdige kulturminner, og søknadsfristen er 1. november.

Forfallent hus på Fagerås i Trøgstad, Østfold. Reddes nå med midler fra Kulturminnefondet. Foto: Kulturminnefondet/Linda Cathrine Herud

Selv om forfallet har kommet langt, er det ikke slutten for mange kulturminner. Dette bryggerhuset på Fagerås i Trøgstad i Østfold har fått midler fra Kulturminnefondet, og blir nå reddet. (Foto: Kulturminnefondet/Linda Cathrine Herud)

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner, og er et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner.

Formålet med fondet er å bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Kulturminnefondet skal med tilskuddsmidler  legge til rette for at eiere kan drive næringsutvikling i tilknytning til kulturminnene.

Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredede kulturminner, kommunalt eide kulturminner og kulturminner som eies eller forvaltes av virksomheter som mottar statlig driftsstøtte.

Søknadsfristen er 1. november 2016.

Søknad til Kulturminnefondet sendes på elektronisk søknadsskjema som finnes på våre nettsider, kulturminnefondet.no/soknad

Spørsmål kan også rettes til tlf. 73 10 36 00

 

X

Del dette med en venn